Materiał Partnera Kim jest przetwórca owoców i z czym wiąże się ten zawód?

Kim jest przetwórca owoców i z czym wiąże się ten zawód?

Przetwórca owoców zajmuje się tworzeniem wyrobów owocowych według właściwych instrukcji technologicznych, w tym m.in. odpowiednim przetwarzaniem i konserwowaniem ich w zależności od konkretnej działalności danego zakładu przetwórczego. Jest to zawód o profilu produkcyjnym. Co jeszcze warto wiedzieć na temat przetwórcy owoców? Jakie są wymagania dotyczące tego zawodu? O tym piszemy w artykule.

Czym zajmuje się przetwórca owoców? Charakterystyka zawodu

Przetwórca owoców w pierwszej kolejności jest odpowiedzialny za przyjmowanie i odpowiednie magazynowanie surowców, półproduktów oraz materiałów pomocniczych. Jeśli chodzi o proces przygotowywania surowców i półproduktów, które mają być przetwarzane na dalszych etapach produkcji, to taki specjalista musi też najpierw ocenić ich jakość. Musi on też znać się na stosowanych w przetwórstwie owoców maszynach i innych urządzeniach, ponieważ odpowiada on za ich obsługę w trakcie obróbki wstępnej oraz na etapie przygotowywania wyrobów gotowych. Przetwórca owoców zajmuje się także przygotowywaniem opakowań jednostkowych i zbiorczych, jak również weryfikacją i kontrolą procesów technologicznych, odpowiedniego wykorzystywania surowców i materiałów pomocniczych oraz produkowania gotowych wyrobów zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi jakości.

Przetwórca owoców musi przestrzegać zasad Systemów Dobrej Praktyki Higienicznej GHP, Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP) oraz Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP, które są wymagane w przypadku zajmowania się produkcją środków spożywczych. Ponadto, taka osoba zajmuje się również pobieraniem surowców do przetwarzania, utrwalaniem owoców, ważeniem wyrobów gotowych, przygotowywaniem odpowiednich mieszanek, zalew i dodatków, które stosuje się w przetwórstwie owoców, jak również napełnianiem i zamykaniem opakowań oraz obsługą maszyn i innych sprzętów używanych w procesach związanych z przetwórstwem.

Przetwórstwo owoców — wymagania zawodowe

Jeśli mowa o wymaganiach, jakie są stawiane przed osobą, która chce zostać przetwórcą owoców, to musi on posiadać umiejętności dokonywania trafnej oceny organoleptycznej surowców i półproduktów, dobry smak, wzrok, węch, słuch, dobrą sprawność zarówno fizyczną, jak i ruchową oraz umiejętność poprawnego odróżniania barw. Ponadto, taką osobę powinna cechować dokładność, dbałość o czystość i higienę oraz rzetelność, jak również dobra znajomość wykorzystywanych w przetwórstwie maszyn i urządzeń. Przetwórca owoców musi także mieć aktualną książeczkę do celów sanitarno-epidemiologicznych. Jeśli chodzi o kwestie wykształcenia, to aby zostać przetwórcą owoców, należy zdobyć wykształcenie podstawowe i rzemieślnicze lub zasadnicze związane z przemysłem spożywczym, a także przejść pomyślnie praktyki zawodowe. Ważne jest również ciągłe dokształcanie się np. w formie korzystania z profesjonalnego doradztwa w zakresie przetwórstwa owoców takiego, jakie oferuje m.in. Pani Marlena Miarczyńska z Warszawy, która współpracuje z firmami z całej Polski.

Opracowanie:

Marlena - Marlena Miarczyńska

Warszawa , Walczyka 11

Podziel się