Materiał Partnera Kiedy trzeba stosować magazynowe podnośniki osobowe i towarowe?

Kiedy trzeba stosować magazynowe podnośniki osobowe i towarowe?

Większość magazynów to hale o bardzo dużej powierzchni i jednocześnie dużej wysokości. Taka budowa magazynów sprawia, że można w nich składować bardzo dużo towarów, ustawiając je nie tylko na poziomie ziemi, ale także wyżej, pod sufitem. Jak nie trudno się domyślić, pełne wykorzystanie takiej przestrzeni jest możliwe tylko, jeżeli w magazynie stosowane są odpowiednie urządzenia umożliwiające wykonywanie prac na wysokościach. Takimi urządzeniami są różnego typu podnośniki osobowe i podnośniki towarowe.


Jakie są wymagania BHP dotyczące wykonywania magazynowych prac wysokościowych?

Większość działających w XXI wieku magazynów, to nie są już zwykłe budynki i pomieszczenia, w których po prostu przechowywane są różne ilości towarów, ale wielkie wielofunkcyjne jednostki dystrybucyjne, w których każda wykonywana czynność dzieje się zgodnie z ustawionym harmonogramem i opracowanym planem. W niektórych przypadkach, część prac magazynowych jest zautomatyzowana i coraz mniej zadań jest wykonywanych przez ludzi. Cały czas jednak to człowiek wykonuje najważniejsze zadania.

Do najbardziej wymagających prac magazynowych zdecydowanie należą prace na wysokościach. Ich wykonywanie łączy się bowiem też z największym ryzykiem zawodowym, które jest związane np. z możliwymi upadkami i powstałymi w ich skutek urazami ciała. Żeby zapobiec takim wypadkom, niezbędne jest właściwe zabezpieczenie miejsca pracy i zapewnienie pracownikom odpowiedniego wyposażenia magazynu, przede wszystkim właśnie będących tematem artykułu platform podnośnikowych oraz drabin automatycznych.

Według obowiązujących przepisów, za prace na wysokościach uznawane są wszystkie prace, które wykonuje się na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1 m nad poziomem podłoża. Takie pracy muszą być zorganizowane w taki sposób, żeby pracownik w ich trakcie nie musiał się wychylać poza krawędź balustrady lub obrys narzędzia, na którym stoi. Na wszystkich pomostach, i rusztowaniach, z których są wykonywane prace na wysokościach muszą się znajdować odpowiednie zabezpieczenia w postaci balustradek o wysokości co najmniej 1,1 m i krawężników o wysokości co najmniej 15 cm.


Co zrobić, żeby zorganizować w magazynie dobre warunki pracy na wysokościach?

Trzeba przede wszystkim zapewnić pracownikom magazynu możliwość korzystania z umożliwiających bezpieczne wykonywanie prac na wysokościach narzędzi i urządzeń.

Jak tłumaczy nasz rozmówca, doradca klientów ze sklepu Besa24 w Warszawie, który specjalizuje się w sprzedaży wielu rodzajów mebli,  urządzeń oraz akcesoriów magazynowych: Najważniejszymi elementami wyposażenia magazynów, w których wykonywane są także prace na wysokościach zawsze są właściwe podesty osobowe i podesty towarowe. To one powinny być głównymi elementami, które są wykorzystywane do wykonywania tego typu prac. Dopiero w dalszej kolejności można zastosować także dużo prostsze w konstrukcji rusztowania, schody czy drabiny.

Bardzo ważne jest więc zapewnienie swoim pracowników odpowiednio dobranych do wysokości, na jakich będą wykonywane jakieś działania podnośników osobowych i podnośników towarowych. Wszystkie tego typu urządzenia powinny mieć możliwość łatwego przesuwania w inne miejsca i korygowania ich ustawień, tak żeby praca na nich na pewno była wygodna. Trzeba też pamiętać o tym, żeby robić regularne kontrole całości stosowanego wyposażenia magazynów, ponieważ nawet najmniejsze usterki mogą stanowić niebezpieczeństwo dla znajdujących się w pobliżu osób.

Podziel się