Materiał Partnera Jakie urządzenia zalicza się do urządzeń do transportu bliskiego?

Jakie urządzenia zalicza się do urządzeń do transportu bliskiego?

Dzisiejsze zakłady przemysłowe o ugruntowanej pozycji na rynku nie istniałyby gdyby nie urządzenia do transportu bliskiego. Dzięki nim znacznie wzrosło bezpieczeństwo pracowników, jak również wydajność stosujących je na co dzień firm. Zobaczmy, czym są urządzenia do transportu bliskiego, jak wyglądać powinna ich prawidłowa eksploatacja i komu powierzyć ocenę ich stanu technicznego?

W przemyśle ciężkim, jak również w niektórych branżach produkcyjnych i usługowych, takich jak warsztaty samochodowe, firmy świadczące usługi wysokościowe często wykorzystuje się na co dzień tzw. urządzenia do transportu bliskiego.

Urządzenia do transportu bliskiego umożliwiają przemieszczanie ładunków (a także czasami osób) w ograniczonym zasięgu na niewielkich odległościach. W zależności od miejsca, w którym są wykorzystywane, różnią się między sobą budową i typem. Ich używanie wiąże się z zagrożeniem utraty zdrowia i życia zarówno osób bezpośrednio ich obsługujących, jak i tych w najbliższym otoczeniu. Z tego powodu wszelkie prace montażowe, konserwacyjne urządzeń do transportu bliskiego, jak i serwisowe  podlegają przepisom rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej oraz ustawie o Dozorze Technicznym. Oznacza to, że jedynie ściśle wyspecjalizowane firmy mogą się zająć naprawą czy oceną stanu technicznego maszyn specjalistycznych. Przykładem takiej firmy jest firma TAK CRANES SP. Z O.O.

Czym są urządzenia do transportu bliskiego?

Według rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193, poz. 1890) do urządzeń do transportu bliskiego zalicza się m.in.:

 • wciągarki i wciągniki,
 • suwnice,
 • żurawie,
 • układnice,
 • wyciągi towarowe,
 • podesty ruchome,
 • urządzenia dla osób niepełnosprawnych,
 • schody i chodniki ruchome,
 • przenośniki okrężne kabinowe i platformowe,
 • dźwigi, w szczególności do transportu osób lub ładunków, dźwigi budowlane i dźwigi towarowe małe,
 • dźwignice linotorowe,
 • urządzenia techniczne służące do przemieszczania kontenerów przy pracach przeładunkowych,
 • dźwigniki przeznaczone do przemieszczania ładunków nieprostoliniowo, w tym systemy do parkowania samochodów,
 • wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia.

Powierzenie napraw i przeglądów maszyn i urządzeń dozorowanych, firmom przemysłowym o konkretnych uprawnieniach i pozwoleniach pozwalają na minimalizowanie wystąpienia awarii, przerw w produkcji. Dodatkowo dokonując modernizacji istniejących w nich rozwiązań technicznych, możemy przyczynić się do zwiększenia efektywności i wydajności maszyn do transportu bliskiego.

Podziel się