Materiał Partnera Jakie są rodzaje wykonywanych cięć drzew i krzewów?

Jakie są rodzaje wykonywanych cięć drzew i krzewów?

Każda roślina potrzebuje odpowiedniej opieki i uwagi ze strony człowieka, aby jak najdłużej przyczyniała się nie tylko do ozdoby przestrzeni, ale także oczyszczania powietrza. W celu zachowania dobrej kondycji zdrowotnej drzew i krzewów stosuje się ich odpowiednie cięcia techniczne oraz pielęgnacyjne. Takie zabiegi wykonują osoby z odpowiednią wiedzą na temat oraz zapleczem technicznym.

Terminy przycinania drzew i krzewów

W większości przypadków drzew iglastych, jak i liściastych cięć można dokonywać przez cały rok. Niemniej jednak porę tego typu zabiegów wyznacza pełen rozwój liści na gałęziach. Istnieje jednak kilka wyjątków, dla których istnieją odrębne terminy. I tak:

  • brzoza, grab, klon – żywe części można przycinać jedynie od czerwca do września po pojawieniu się liści;
  • orzech, orzesznik, skrzydłorzech – wyłącznie w terminie 15 lipca – 15 sierpnia;
  • „gatunki płaczące” – termin jest ruchomy ze względu na panujące warunki klimatyczne.

Poza konkretnymi okresami trzeba także zwrócić uwagę na obecność ptasich gniazd, ponieważ ustawa o ochronie przyrody nakłada zakaz ich usuwania od 1 marca do 15 października, czyli w czasie lęgowym. Drzewa i krzewy można natomiast przycinać bez uzyskania zezwolenia, z wyłączeniem terenów, które są wpisane do rejestru zabytków.

Cięcia techniczne

Wykonuje się je przede wszystkim w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę z zakresu cyklu życia drzew oraz ich właściwości, czyli arborystów. Nieprawidłowe przycięcie na terenach zielonych może skutkować bowiem nałożeniem kary pieniężnej. Profesjonalnym wykonywaniem cięć z wykorzystaniem odpowiedniego przygotowania merytorycznego oraz technicznego, zajmuje się tym między innymi firma Drew-Mar, która znajduje się na terenie Trzcińca. Cięcia techniczne dotyczą przede wszystkim starszych drzew oraz krzewów, które mają zdeformowane korony, co skutkuje zaburzoną statyką. Dotyczą również gałęzi, kolidujących z zabudową miejską. Są stosowane w celu uniknięcia złamań w koronie, mogących zagrażać obiektom budowlanym lub ludziom.

Cięcia pielęgnacyjne

Są one konieczne dla zachowania zdrowia drzewa, ale także jego prawidłowego, estetycznego wyglądu. Wykonuje się je zawsze zgodnie z pokrojem drzewa. Cięcia sanitarne obejmują usunięcie pędów uszkodzonych, martwych, a także chorych. Ważne jest także odciążenie korony poprzez wycięcie nie więcej niż 25% jej masy. Poprzez cięcia pielęgnacyjne rośliny można także odmładzać lub postarzać. Utrzymanie dobrej kondycji polega także na wyeliminowaniu efektu dwupniowości, czyli pozbywaniu się pędów mogących walczyć w późniejszym okresie rozwoju o dominację oraz deformować kształt drzewa. To równie ważne przy młodych gałęziach, które obcierając o siebie lub krzyżując się, są źródłem infekcji rośliny.

Podziel się