Materiał Partnera Jaki wpływ mają zanieczyszczenia powietrza na stan zdrowia człowieka?

Jaki wpływ mają zanieczyszczenia powietrza na stan zdrowia człowieka?

Oddychanie jest niezbędne do życia i prawidłowego funkcjonowania wszystkich żywych organizmów – w tym także człowieka. Niestety, stale rosnąca produkcja zwierzęca i rozwijający się przemysł, przyczyniają się do zanieczyszczenia powietrza nie tylko pyłami, ale też szkodliwymi dla zdrowia trującymi gazami. W badaniu czystości, w którym oddychamy, pomoże specjalistyczna aparatura. Czy musisz obawiać się powietrza, który oddychasz?

Jakie szkodliwe substancje mogą znajdować się w powietrzu?

Zanieczyszczenie powietrza różni się w zależności od danego kraju, a także okręgu. Można zarejestrować skrajnie odmienne wartości nawet w niewielki odległościach, kilkunastu lub kilkudziesięciu kilometrów. Najgorsze wyniki uzyskuje się w obszarach mocno uprzemysłowionych, w pobliżu fabryk i elektrowni, które mimo filtrów emitują do atmosfery wiele szkodliwych związków. Są to między innymi:

 • dwutlenek siarki;
 • tlenki azotu;
 • pyły węglowe;
 • lotne związki organiczne;
 • tlenek węgla;
 • dwutlenek węgla;
 • ołów;
 • pyły zawieszone.

Oczywiście gazy te nie są wyłącznie pochodzenia antropogenicznego. Wiele naturalnych procesów może zwiększać ich emisje, na przykład rozległe pożary, wybuchy wulkanów, rozkład materii lub pyły kosmiczne. Obecność i zawartość gazów mierzy się przy pomocy specjalistycznej aparatury, którą można znaleźć w katowickiej firmie Global Innovative Solutions - Syngeos.

Wpływ zanieczyszczeń na zdrowie psychiczne i fizyczne

Ilość niebezpiecznych substancji zawartych w powietrzu nie pozostaje obojętna dla naszego zdrowia. Wywierają one negatywny wpływ na samopoczucie, ale też zdrowie fizyczne. Zanieczyszczone powietrze może powodować poważne szkody w obrębie:

 • Ośrodkowego Układu Nerwowego – problemy z koncentracją, depresję, udar mózgu, przyśpieszone starzenie się mózgu, Alzheimera.
 • Górnych dróg oddechowych – podrażnienie błon śluzowych, całoroczny katar, stany zapalne.
 • Układu oddechowego – astmę, nowotwory i groźne infekcje płuc.
 • Układu krążenia – nadciśnienie, zawał serca, chorobę niedokrwienną, zaburzenie rytmu i niewydolność serca.
 • Układu rozrodczego – bezpłodność, poronienia oraz przedwczesne porody.

Jeśli przebywasz w obszarze, który jest szczególnie narażony na zanieczyszczenia powietrza, warto regularnie sprawdzać jego stan, a w momentach krytycznych – nakładać maseczki zawierające odpowiedni filtr. Mieszkańcom dużych miast zaleca się jak najczęstsze przebywanie poza obszarami przemysłowymi, gdzie powietrze będzie zdecydowanie lepszej jakości. Należy jednak pamiętać, że również tereny wiejskie są narażone na skażenie, wynikające na przykład  ze stosowania środków ochrony roślin lub nadmiernej produkcji zwierzęcej.

Podziel się