Materiał Partnera Jak należy serwisować agregaty prądotwórcze?

Jak należy serwisować agregaty prądotwórcze?

Generatory prądu to niezwykle przydatne urządzenia. Jednakże ich przydatność w dużej mierze jest uzależniona od systematycznych przeglądów. Dzięki systematycznym przeglądom sprzęt jest zawsze gotowy do użytku, a my nie odczujemy konsekwencji przerw w dostawie zasilania z sieci. Ważne, aby prace serwisowe były wykonywane systematycznie.

Przegląd jako część eksploatacji

Jak każde urządzenie mechaniczne czy też elektroniczne, tak również agregaty prądotwórcze wymagają użytkowania zgodnie z instrukcją producenta, aby zachowały swoją żywotność. Wiele z czynności diagnostycznych można wykonać we własnym zakresie, niemniej jednak warto również co najmniej raz w roku oddać generator w ręce specjalistów. To niezwykle istotne, nawet jeśli działa on bez zarzutu. Technicy, na przykład z firmy Agregaty-Serwis.pl z Poznania, dokonają bowiem kompleksowego przeglądu wszystkich komponentów. Doświadczenie oraz wiedza techników zajmujących się agregatami prądotwórczymi na co dzień,  pozwalają dostrzec ewentualne nieprawidłowości, które z czasem mogłyby stać się przyczyną kosztownej awarii. Zadbany i regularnie konserwowany sprzęt to podstawa do jego sprawnego i niezawodnego działania, w przypadku odsprzedaży możemy także przedłożyć potencjalnemu klientowi protokoły z przeglądu.

Zakres czynności serwisowych

Podczas standardowego przeglądu w pierwszej kolejności ocenia się ogólny stan techniczny generatora prądu. Następnie specjaliści zajmują się kontrolą wszystkich połączeń mechanicznych oraz elektrycznych. Konieczne jest także sprawdzenie układów smarowania, chłodzenia, paliwowego, podgrzewania silnika, jak również SZR (załączania rezerwowego), o ile taki występuje. Wiele uszkodzeń spowodowanych jest również zaniedbaniami użytkowników zakresie nadmiernego zabrudzenia się filtrów bądź przepracowania cieczy roboczych. Stąd też obowiązkowo podczas przeglądów agregatów prądotwórczych wymienia się wszystkie zużyte komponenty oraz olej wraz z płynem chłodzącym. Możliwe jest także zamówienie testu sprawności agregatu i pracy pod zewnętrznym obciążeniem. Prace konserwacyjne powinny być zawsze potwierdzone w formie wystawianego protokołu z zakresem prac i zaleceniami obsługowymi i serwisowymi.

Stała współpraca serwisowa

Wiele z miejsc, oferujących autoryzowane przeglądy generatorów prądu oferuje swoim klientom stworzenie harmonogramu kontroli sprzętu. Ma to znaczenie zwłaszcza w przypadku modeli stacjonarnych, które stanowią podstawową jednostkę zasilania awaryjnego obiektu. Muszą być one nieustannie gotowe do pracy, dlatego tak ważna jest ich sprawność. W ich przypadku oczywiście kontrola odbywa się na miejscu, ponieważ ich demontaż i transport jest problematyczny. Odbywające się według ustalonego planu przeglądy, przekładają się na zwiększenie niezawodność agregatu prądotwórczego oraz zdecydowanie dłuższą żywotność, a tym samym mniejsze koszty eksploatacyjne.

Opracowanie:

Podziel się