Materiał Partnera Jak często należy przeprowadzać przeglądy kominiarskie?

Jak często należy przeprowadzać przeglądy kominiarskie?

Dbałość o stan techniczny przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych jest niezwykle ważna dla bezpieczeństwa budynku i jego użytkowników. Dlatego zgodnie z art. 62 Prawa budowlanego właściciel lub zarządca obiektu budowlanego powinien raz do roku poddawać kontroli instalacje gazowe oraz przewody kominowe – wyjątek stanowią obiekty o powierzchni przekraczającej 2000 m2, gdzie przeglądy powinny być wykonywane dwukrotnie w ciągu roku.

Kiedy wezwać kominiarza na przegląd?

Spotkanie z kominiarzem nie tylko przynosi szczęście, ale też chroni przed nieszczęściem. A o takie nietrudno, kiedy dojdzie do zatkania przewodów spalinowych albo wentylacyjnych. Gromadząca się we wnętrzu komina sadza może się zapalić, a rozprzestrzeniający się pożar pochłonąć cały dom i jego mieszkańców. Z kolei zatkane przewody wentylacyjne uniemożliwiają prawidłową cyrkulację powietrza w pomieszczeniach, co dosłownie psuje atmosferę we wnętrzach. Zła wentylacja uniemożliwia odprowadzanie wilgoci, w związku z czym na ścianach powoli rozwijają się grzyby i pleśnie, a powietrze brzydko pachnie.

Właściciele większości budynków muszą pamiętać o przeglądach raz do roku. W obiektach o powierzchni powyżej 2000 m2 przegląd kominiarski powinno się wykonywać 2 razy: po zakończeniu sezonu grzewczego (w terminie do 31 maja) i przed rozpoczęciem kolejnego sezonu (do 30 listopada). Za zaniechanie takiej kontroli powiatowy inspektor nadzoru budowlanego może nałożyć grzywnę wysokości 500 zł.

Żeby system odprowadzania dymu i spalin z układu ogrzewania działał sprawnie, nie wystarczy kontrola przewodów – trzeba je też regularnie czyścić. W tej kwestii również obowiązują konkretne wytyczne. Przewody kominowe w układach zasilanych paliwami stałymi należy czyścić co kwartał, zaś te z kotłami na paliwa ciekłe – co pół roku.

Na czym polega przegląd kominiarski?

Na pytanie odpowiada ekspert z firmy Tyburski:

Podczas przeglądu zawsze muszę sprawdzić drożność, bieg i szczelność przewodów kominowych. Jeśli kanały są niedrożne, muszę je oczyścić. Poważniejsze usterki i propozycje ich rozwiązania omawiam najpierw z właścicielem. W budynkach wielorodzinnych sprawdzam też podłączenia przewodów w poszczególnych mieszkaniach. Po przeglądzie wystawiam protokół, który jest potwierdzeniem przeprowadzonej kontroli. Ten dokument jest niezbędny właścicielowi czy zarządcy na wypadek kontroli inspektoratu budowanego.

Na zakończenie warto podkreślić, że nie każdy kominiarz może podjąć się przeglądu przewodów i wystawić ważny protokół. Do takich prac należy zatrudnić fachowca w stopniu mistrza.

Podziel się