Materiał Partnera Gdzie możemy skorzystać z dofinansowań na wymianę pieców?

Gdzie możemy skorzystać z dofinansowań na wymianę pieców?

W wielu gospodarstwach domowych do ogrzewania wykorzystuje się kotły starej generacji, dostosowane do palenia dowolnego paliwa stałego – węgla, drewna, pelletu. Urządzenia te mają wiele wad, spośród których wymienić należy niewygodną obsługę, niską wydajność, a także wysoką produkcję spalin, które nie tylko zanieczyszczają środowisko, ale również mogą stanowić zagrożenie dla domowników. Dlatego warto pomyśleć o ich wymianie.

Zasady dofinansowania na wymianę pieców

Każda gmina określa własne zasady realizacji dofinansowania wymiany pieców. Pieniądze na ten cel mogą pochodzić z funduszy unijnych, krajowych lub samorządowych i mogą być przekazywane w formie dotacji lub pożyczki na preferencyjnych warunkach. W zależności od gminy możemy również liczyć na różne kwoty dofinansowania – niektóre z gmin oferują konkretne, stałe kwoty, w innych przypadkach kwota ta obliczana jest na podstawie rodzaju i mocy pieca, który zamierzamy kupić. Zdarza się, że gmina proponuje sfinansowanie całości inwestycji, zwykle jednak jest to jedynie jej część. Każda gmina ponadto określa, na zakup jakich kotłów udziela dofinansowania – mogą one uwzględniać zarówno kotły węglowe nowej generacji, kotły na biomasę i gazowe lub urządzenia zasilane odnawialnymi źródłami energii.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Dofinansowanie na wymianę urządzeń grzewczych skierowanie jest do właścicieli domów jedno- i wielorodzinnych, którzy korzystają ze starych pieców węglowych i chcą zastąpić je nowym, bardziej ekologicznym urządzeniem.

Jak otrzymać pieniądze z dotacji?

Na samym początku powinniśmy dowiedzieć się, czy w gminie działa program wymiany pieców i jakie warunki należy spełnić, by wziąć w nim udział. Im szybciej się tym zainteresujemy, tym większe szanse, że otrzymamy dotację. Najlepszym momentem będzie początek roku, gdyż do 31 stycznia gminy mają czas na ustalenie budżetu na bieżący rok. Wszelkie informacje na ten temat oraz warunki przystąpienia do programu możemy uzyskać telefonicznie lub udając się do urzędu gminy. W momencie zgłoszenia powinniśmy zamówić bezpłatny audyt energetyczny – z otrzymanych wyników dowiemy się, jakie są straty cieplne naszego domu i jakie prace termomodernizacyjnej należy wykonać (termomodernizacja budynku jest warunkiem koniecznym, wymaganym przez niektóre samorządy). Audytor obliczy również jakie warunki powinien spełniać nasz przyszły kocioł i jaką mocą powinien dysponować. Po zaakceptowaniu wyników audytu możemy przystąpić do obliczania kosztów inwestycji – jeśli dysponujemy wymaganą kwotą, składamy odpowiedni wniosek wraz z załącznikami do urzędu gminy i czekamy na decyzję. Jeśli będzie ona pozytywna, podpisujemy umowę na dofinansowanie. W tym momencie możemy przystąpić do wymiany kotła – wybieramy interesujące nas urządzenie (szeroki ich wybór znajdziemy w ofercie 499.com.pl) i zatrudniamy instalatora. Koniecznie pamiętamy o zachowaniu wszystkich faktur – będą one dowodem, że faktycznie ponieśliśmy koszty wymiany i podstawą do odebrania dofinansowania. Rozliczenia dokonujemy w urzędzie gminy. 

Podziel się