Materiał Partnera Dlaczego warto zbierać plastikowe nakrętki?

Dlaczego warto zbierać plastikowe nakrętki?

Pomimo usilnych prób ograniczania jednorazowych przedmiotów z plastiku, trudno całkowicie wyeliminować je z naszego życia. Warto jednak wiedzieć, jak umiejętnie wykorzystać je po zużyciu lub zutylizować w sposób korzystny dla środowiska i nie tylko. Okazuje się bowiem, że można efektywnie przedłużyć cykl życia na przykład plastikowych zakrętek, o co dbają firmy zajmujące się ich przemiałem.   

Zbiórki plastikowych nakrętek

Prawdopodobnie większość z nas słyszała o zbiórkach plastikowych nakrętek, których celem jest pozyskanie funduszy, zazwyczaj na szczytny cel. Przy zbiorowej organizacji takiego przedsięwzięcia, jesteśmy w stanie osiągnąć realne zyski, bowiem tona nakrętek w skupie to zysk od około 700 do 1400 zł. Aby uzyskać pożądane efekty, oczywiście konieczne staje się uzbieranie przynajmniej kilku ton tego surowca. To staje się możliwe właśnie dzięki skoncentrowanym akcjom, które organizowane są przez fundacje czy prywatnych inicjatorów. Co jednak dalej dzieje się zakrętkami i dlaczego ich zbieranie ma funkcję nie tylko prospołeczną, ale i proekologiczną?

Przemiał nakrętek plastikowych

Przerobem tego typu produktów zajmują się specjalistyczne firmy, takie jak P.g.d.p. z województwa kujawsko-pomorskiego. Dysponując profesjonalnym młynkiem, przedsiębiorstwa te dokonują przemiału nakrętek plastikowych, które na następnych etapach są wykorzystywane ponownie, na przykład jako tworzywo do produkcji łopat, doniczek czy wiader. Jest to forma recyklingu w którą warto się zaangażować, bowiem w tym przypadku mamy świadomość, że nakrętki zostały w pełni wykorzystane. To ważne ze względu na fakt, że wciąż znacząca część plastiku nie podlega przeróbce, a zapotrzebowanie na surowiec nie zmniejsza się, za co odpowiada głównie rynek chiński, stanowiący centralne miejsce światowej produkcji tego materiału.

Efekt skali

W przypadku zbierania plastikowych nakrętek kluczowy jest efekt skali, bowiem zazwyczaj pożądane ilości dające realne zyski, sięgają kilku milionów sztuk. Ważne jest więc zespołowe działanie, bowiem w tym przypadku nawet niewielka liczba ma znaczenie. Możemy w swoich domach zorganizować specjalne miejsce do którego będziemy wrzucać zakrętki, a w przypadku gdy dowiemy się o tego typu akcji, będą one mogły zostać przekazane pod właściwy adres. Do działania tego można zaangażować także dzieci, które dzięki temu będą uczyły się podstaw recyklingu i przerobu surowców.

Jak pokazuje powyższy tekst, przemiał plastikowych nakrętek to inicjatywa nie tylko obywatelska, ale i proekologiczna, dzięki której maksymalizujemy wykorzystanie cennych zasobów. 

Podziel się