Materiał Partnera Dlaczego odzysk miedzi jest taki ważny? – procesy recyklingowe

Dlaczego odzysk miedzi jest taki ważny? – procesy recyklingowe

Miedź zaliczana do metali nieżelaznych stanowi dzisiaj jeden z ważniejszych surowców wtórnych. Jej odzysk nie tylko generuje olbrzymie oszczędności, ale pozwala na zmniejszenie zużycia zasobów naturalnych. Pozytywnie wpływa to na środowisko, a także gospodarkę. Na rynkach lokalnych i krajowych rozwijają się bowiem wyspecjalizowane zakłady przerobu złomu. 

Miedź z odzysku surowców

Dzięki swoim wysokim właściwościom miedź uznawana jest za jeden z najważniejszych odpadów wtórnych. Jej odzysk w nowoczesnych procesach recyklingowych pozwala na uzyskanie surowca, który nie traci swoich pierwotnych parametrów technicznych, chemicznych i mechanicznych. To między innymi dlatego z roku na rok zwiększa się ilość wykorzystania miedzi recyklingowej. Warto wiedzieć, że dzisiaj pozwala ona nasycić prawie połowę całego europejskiego zapotrzebowania na ten materiał, dzięki czemu generowane są olbrzymie oszczędności, a także zapewniona jest ochrona środowiska naturalnego. Miedź z odzysku ma również olbrzymie znaczenie, dlatego że od lat 60. ubiegłego wieku wzrost jej zapotrzebowania rocznego wzrósł o ponad 250% (mowa tutaj głównie o miedzi rafinowanej). Skutkuje to olbrzymią ilością produktów, których komponenty zawierają ten metal nieżelazny, a co za tym idzie, doprowadza to do rozwoju profesjonalnych punktów skupu i ośrodków recyklingowych. Nic dziwnego, zważywszy na fakt, iż ponad 42% miedzi w Europie pochodzi z rynku wtórnego (dane Międzynarodowej Grupy Badawczej ds. Miedzi – ICSG).

Profesjonalne skupy miedzi

Polska, jako członek Unii Europejskiej objęta jest programem odzysku surowców i ochrony środowiska naturalnego. Dzięki temu w ubiegłych latach – a proces wciąż trwa – powstało wiele firm recyklingowych, a także profesjonalnych skupów metali nieżelaznych. Warto przy tym wiedzieć, że podmioty te ściśle ze sobą współpracują, a rynek jest bardzo otwarty dla nowych podmiotów. Dzisiejsze skupy miedzi nie mają nic wspólnego ze złomowiskami, które działały jeszcze kilkanaście lat temu. Firmy takie jak toruński Zakład przerobu złomu wyposażone są bowiem w nowoczesną technologię pozwalającą na składowanie odpadów niebezpiecznych dla środowiska, transport surowców wtórnych, czy też obrót złomu poamortyzacyjnego i odpadów poprodukcyjnych.

Właściwości miedzi

Ważność rynkowa miedzi wynika z jej szerokiego zastosowania. Można ją spotkać w instalacjach elektroenergetycznych, urządzeniach, pojazdach, wodociągach, pokryciach dachowych, a także w szeroko pojętym budownictwie i przemyśle. Analizy procesów technologicznych dowodzą, iż odzysk miedzi w procesach recyklingowych pochłania zaledwie 20% zapotrzebowania energetycznego, który potrzebny jest przy obróbce świeżego surowca. To między innymi jeden z powodów opłacalności skupu miedzi oraz jej odzysku, zwłaszcza że zachowuje ona w stu procentach swoje właściwości wyjściowe.

Podziel się