Materiał Partnera Czym jest paszport maszyny budowlanej i jakie informacje zawiera?

Czym jest paszport maszyny budowlanej i jakie informacje zawiera?

Zgodnie z Europejską Dyrektywą 2006/42/WE, każda maszyna oraz jej osprzęt, dopuszczone do użytkowania w danym kraju, powinny mieć kompletną dokumentację techniczną w postaci paszportu DTR, opracowanego przez ich producenta. DTR zawiera wiele istotnych wskazówek, dotyczących eksploatacji i konserwacji urządzenia. W naszym artykule przeanalizujemy, czym jest ten dokument oraz jakie istotne informacje i wytyczne można w nim znaleźć.

DTR, czyli dokumentacja maszyny

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa, określana w skrócie jako DTR lub paszport maszyny, opracowywana jest w języku europejskim przez projektantów sprzętów i urządzeń, w oparciu o założenia wspomnianej Dyrektywy maszynowej z 2006 r. oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn. Informacje w formie papierowej dołączane są do dokumentacji maszyny i stanowią kompendium wiedzy na temat jej budowy, schematu działania, a także dopuszczalnych metod użytkowania. W DTR znajduje się wiele wartościowych danych, takich jak:

  • opis oraz rysunki maszyny wraz ze schematami poszczególnych układów,
  • instrukcje z zakresu: obsługi, konserwacji, regeneracji, bezpieczeństwa,
  • opis elementów wymiennych i zapasowych,
  • dokumentację oceny ryzyka.

Jak zauważa Patrycjusz Benda z firmy BAU – SERWIS, świadczącej mobilne usługi serwisowe sprzętu marki Liebherr: bezpieczeństwo stanowi główne kryterium, które przesądza o tym, czy dany sprzęt zostanie dopuszczony na międzynarodowe rynki, dlatego każdy projekt maszyny, musi być precyzyjnie udokumentowany, dzięki czemu właściciele, operatorzy i serwisanci dysponują kompletną wiedzą z zakresu obsługi, konserwacji oraz zasad postępowania w razie awarii.

Dokumentacja oceny ryzyka

Używanie i konserwacja maszyn budowlanych niesie zawsze ryzyko zagrożenia zdrowia lub życia operatora, mechanika oraz osób znajdujących się w pobliżu. W Dokumentacji Techniczno-Ruchowej znajduje się szczegółowa analiza czynników niebezpiecznych, zasady ochrony, mające zastosowanie do maszyny, a także wykaz niezbędnego osprzętu i części, warunkujących bezpieczną, niezakłóconą pracę. Zadaniem właściciela sprzętu jest organizacja szkoleń stanowiskowych i zapoznanie operatorów z potencjalnymi zagrożeniami, przewidzianymi przez producenta. Wdrożenie na podstawie DTR wykonują wykwalifikowani szkoleniowcy BHP oraz certyfikowani serwisanci, posiadający gruntowną wiedzę na temat specyfiki danej maszyny. 

Podziel się