Materiał Partnera Czym jest gospodarka materiałowa?

Czym jest gospodarka materiałowa?

Mianem gospodarki materiałowej określa się całokształt zjawisk oraz procesów, które związane są z gospodarowaniem materiałami na wszystkich możliwych szczeblach zarządzania. Do gospodarki materiałowej zaliczymy zatem takie procesy jak pozyskiwanie, określanie zapotrzebowania, a następnie wykorzystania materiałów we wszystkich fazach procesu gospodarczego. W zakres gospodarki materiałowej wchodzą także procesy, związane z dostawą materiałów.

Gospodarka materiałowa polegać będzie zatem na zdobyciu, następnie transporcie, magazynowaniu, i ponownym wykorzystaniu oraz utylizacji materiałów. Zajmuje się ona również niegotowymi produktami, odpadami, towarami handlowymi i częściami zamiennymi. Przyjrzyjmy się jej bliżej.

Zadania gospodarki materiałowej

W wyniku działań, związanych z gospodarką materiałową następuje oddanie do dyspozycji zdobytych obiektów w niezbędnej ilości. Zachowany zostaje ich pożądany rodzaj, jakość, terminie i miejsce dostawy oraz cenie.

Aby mówić o skutecznej gospodarce materiałowej zachowany zostać powinien wystarczający stopień serwisu oraz gotowości dostawy. Powinno nastąpić także zmniejszenie kosztów, niskie zasoby oraz krótki czas wykonania.

Pamiętajmy, że strategia przedsiębiorstwa musi dopuszczać logistykę, a planowanie powinno być w pełnie bezpieczne. Połączenie funkcji magazynowania i transportu da nam w rezultacie lepsze wykorzystanie sprzętu, pracowników, pomieszczeń i wzrost wydajności pracy pracowników. Unikniemy w ten sposób niepotrzebnych kosztów i inwestycji.

Zalety gospodarki materiałowej

Dobrze prowadzona gospodarka materiałowa ma wiele zalet.

Szkolenia zawodowe z zakresu gospodarki materiałowej oferuje renomowany Zakład Doskonalenia Zawodowego, działający w Łowiczu, Łodzi, Opocznie, Piotrkowie Trybunalskim, Radomsku, Rawie Mazowieckiej, Skierniewicach, Zduńskiej Woli oraz Zgierzu. Szkoła ma w swojej ofercie także kursy budowlane, księgowości, kursy energetyczne czy spawalnicze. Ogromną popularnością cieszą się także kursy na wózki jezdniowe oraz kursy ADR.

Gospodarka materiałowa umożliwia zatem zorientowanie na przepływ oraz redukcję kosztów, związanych z unieruchomieniem kapitału. Znacznie skraca czas wykonania poszczególnych zadań, których części opracowywane są według ich priorytetów.

Ponadto zabezpieczy ona materialną płynność, w tym stopień serwisu dostaw, obniży koszty w każdej dziedzinie, powiąże kapitał w zasobach, umożliwi wysoką dostępność i jakość materiałów.

Podziel się