Materiał Partnera Co zrobić z odpadami zakładu i warsztatu?

Co zrobić z odpadami zakładu i warsztatu?

Zakłady pracy i warsztaty to miejsca, gdzie duży problem stanowią odpady. Produkcja, obróbka materiałów czy usługi mechanika samochodowego zawsze będą wiązały się z powstawaniem śmieci. Często będą to niebezpieczne substancje, co oznacza, że nie mogą być tak po prostu wyrzucone na śmietnik. Równie często będą to surowce wtórne, które mogą być poddane recyklingowi.

Odpady przemysłowe

Pod tym hasłem mieszczą się odpady powstające w toku działalności gospodarczej, a których nie można całkowicie uniknąć. Spotykamy się z nimi w zakładach produkcyjnych, szpitalach, warsztatach samochodowych, firmach budowlanych, magazynach i innych podobnych podmiotach. Podzielić je możemy na odpady płynne, czyli między innymi ciecze chemiczne, farby, rozpuszczalniki, zanieczyszczoną wodę oraz odpady stałe: złom, papier, plastik, drewno i tak dalej.

W ramach odpadów przemysłowych wyróżniamy odpady niebezpieczne, które mają negatywny wpływ na środowisko naturalne i z tego powodu muszą być składowane w odpowiednich warunkach. Najpowszechniej występującym odpadem tego rodzaju są zużyte akumulatory. Wysoka zawartość ołowiu sprawia, że są one toksyczne dla ludzi, a kwas siarkowy powodować może poparzenia. Ze względu na zagrożenie, jakie stanowią one dla otoczenia, zużyte akumulatory muszą być przekazywane do recyklingu. Obowiązek ten nałożony został na wszystkich właścicieli samochodów i obejmuje też różnego rodzaju firmy i zakłady przemysłowe.

Utylizacja odpadów

W wielu przypadkach odpadami przemysłowymi są surowce wtórne. Przekazywanie ich do recyklingu przynosi nie tylko korzyści finansowe, ale pozwala też pozytywnie wpłynąć na stan środowiska naturalnego, za które wszyscy jesteśmy odpowiedzialni.

Dar-Pol prowadzi skup surowców wtórnych, w ramach którego zajmuje się skupem metali. Złom pod różnymi postaciami napotykamy wszędzie: z miedzi wykonywane są kable, coraz więcej obiektów przemysłowych to konstrukcje stalowe, a każde urządzenie elektroniczne zawiera w sobie metal. Często nie wiemy, co zrobić z tymi zepsutymi, zużytymi częściami metalowymi – złomowisko będzie tu najlepszym rozwiązaniem. Skup akumulatorów to ważna część jego działalności. Daje gwarancję, że zużyte akumulatory zostaną odpowiednio zutylizowane bez szkody dla środowiska. Wybierając skup złomu, do którego oddamy stary akumulator, pamiętajmy o tym, że musimy otrzymać Kartę Przekazania Odpadu – to daje nam pewność, że zostanie on poddany recyklingowi.

Dużą grupę odpadów przemysłowych stanowią palety. Są one popularnym sposobem składowania i transportowania ładunków, a dzięki wózkom jezdniowym znajdują szerokie zastosowanie. Jak inne surowce wtórne, mogą być poddane recyklingowi. Wystarczy przekazać je do skupu palet przemysłowych, gdzie zostaną zutylizowane.

Opracowanie:

F.p.h.u. Dar-Pol Anna Strąk

Kamienica Polska , Konopnickiej 264

  • tel. 48733140160

Podziel się