Materiał Partnera Co warto wiedzieć o zasilaczach UPS przed ich zastosowaniem w firmie?

Co warto wiedzieć o zasilaczach UPS przed ich zastosowaniem w firmie?

Każda firma, niezależnie od profilu działalności, operuje licznymi danymi, z których większość to dane poufne. Ich utrata powodować będzie poważne konsekwencje, między innymi sparaliżowanie działalności firmy czy zerwanie ważnych kontraktów. Z tego powodu powszechną praktyką jest stosowanie systemu zasilania awaryjnego. W tej roli doskonale sprawdzają się zasilacze UPS.

Jak dobrać zasilacz do chronionego sprzętu komputerowego?

Zasilanie awaryjne to jedna z podstawowych form zabezpieczeń zasilania stosowana na potrzeby systemów informatycznych, automatyki przemysłowej czy też systemów ochrony zdrowia oraz mienia. Wykorzystywane w tym celu zasilacze UPS pracują w centralnych, rozproszonych lub mieszanych systemach bezprzewodowego zasilania. Ich funkcjonalność zależna jest przy tym od dopasowania zasilacza awaryjnego do sprzętu elektrycznego czy elektronicznego, jaki ma być za jego pomocą chroniony. Jak wskazuje firma ETA zajmująca się produkcją zasilaczy awaryjnych, podstawowe kryterium stanowią wielkość i etap rozwoju firmy.

Jeżeli obiekt, w którym działać będzie firma, dopiero powstaje, możemy zaplanować system zasilania awaryjnego. W takim przypadku najlepszym rozwiązaniem, gwarantującym łatwość obsługi i serwisowania zasilaczy UPS, będzie zastosowanie centralnego zasilacza on-line o dużej mocy. Firmy rozwijające się, dzierżawiące lokale powinny natomiast wyposażyć każde stanowisko w mały zasilacz typu line-interactive. Pamiętajmy przy tym o zastosowaniu uziemienia. Jeżeli zasilacz UPS nie zostanie uziemiony, to zagrożony będzie zestaw komputerowy. Nie zaleca się również stosowania listew przeciwzakłóceniowych podłączanych do wyjścia zasilacza. Moc zasilania awaryjnego powinna być przy tym o 20-30% wyższa od sumy mocy wszystkich odbiorników zasilania.

Zasilacz UPS z dwoma bezpiecznikami sieciowymi

Zastosowanie zasilacza UPS nie eliminuje jednak całkowicie ryzyka awarii instalacji elektrycznej. W sytuacji, gdy między zasilaczem a zasilanym sprzętem nastąpi zwarcie, typowy zasilacz awaryjny z jednym bezpiecznikiem nie zapewni wystarczającej ochrony. Może dojść tu do poważnego uszkodzenia elementów objętych uszkodzeniem, między innymi do:

  • utraty ciągłości uziemienia ochronnego (grożącej porażeniem elektrycznym),
  • uszkodzenia termicznego przewodów (grożącego pożarem),
  • utraty zasilania innych urządzeń zabezpieczonych tym samym bezpiecznikiem – jeśli zadziała zewnętrzny bezpiecznik instalacyjny.
Bezpiecznym rozwiązaniem będą zatem zasilacze line-interactive oraz listwy zasilające z dwoma bezpiecznikami. Skutecznie ochroni to sieć komputerową przed wymienionymi wyżej skutkami. Jeśli natomiast zasilanie awaryjne stanowi zasilacz on-line wyposażony w jeden bezpiecznik, należy zadbać o to, by wybrany model sygnalizował nieprawidłowe podłączenie. Dzięki temu bezpiecznik będzie zawsze w przewodzie fazowym, co również wyeliminuje wspomniane zagrożenia.

Opracowanie:

Eta

Poznań , Szczepanowskiego 6

Podziel się