Materiał Partnera Co warto wiedzieć o konserwacji wózków widłowych?

Co warto wiedzieć o konserwacji wózków widłowych?

Wózek widłowy jako pojazd mechaniczny przeznaczony do transportowania ciężkich ładunków narażony jest często na różnego rodzaju usterki. Większość operatorów ma podstawową wiedzę techniczną pozwalającą na dokonanie niewielkich napraw. Jednak w przypadku poważniejszych awarii konieczna jest pomoc ze strony wykwalifikowanego konserwatora. Co warto wiedzieć o jego pracy?

Jakie wymagania stawiane są przed kandydatami?

Kandydaci na serwisantów wózków widłowych muszą spełnić kilka warunków, bardzo podobnych do tych, które stawiane są przed przyszłymi operatorami. Są to m.in.:

 • ukończony 18 rok życia,

 • wykształcenie minimum zawodowe,

 • dobry stan zdrowia, który będzie pozwalał na podjęcie pracy, poświadczony orzeczeniem lekarskim.

To oczywiście dopiero początek. Kandydaci muszą odbyć szereg szkoleń, zdobyć odpowiednie uprawnienia oraz zaliczyć egzamin państwowy (składający się z części teoretycznej oraz praktycznej, trwających łącznie około 2 godzin). Uprawnienia wydawane są przez Urząd Dozoru Technicznego i dzielą na dwie główne kategorie:

 • I WJK – zezwala na konserwację jezdniowych wózków podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia, a także wózków specjalizowanych (np. wózków unoszących),

 • II WJK – umożliwia prace konserwatorskie na podnośnikowych wózkach jezdniowych z wyłączeniem wózków specjalizowanych.

Jak przypominają specjaliści z serwisu wózków widłowych Pro-Lift, uprawnienia te wydawane są bezterminowo, co oznacza, że nie ma potrzeby ich odnawiania. Legitymacja konserwatora wózków, z wyglądu bardzo podobna do legitymacji operatora, honorowana jest na terenie całej Polski.

Podstawowe obowiązki konserwatora wózków widłowych

Najważniejszym obowiązkiem konserwatora wózków widłowych jest dbanie o ich właściwy, bezpieczny dla użytkowników stan techniczny:

 • kontrola stanu mechanizmów napędowych i układu hamulcowego oraz zamocowań,

 • sprawdzanie stanu elementów odpowiadających za bezpieczeństwo,

 • kontrola działania urządzeń sterujących oraz sygnalizacyjnych,

 • kontrola poprawności działania urządzeń oświetleniowych,

 • czuwanie nad właściwą obsługą pojazdu,

 • wprowadzanie adnotacji do dziennika konserwacji wózka widłowego,

 • podejmowanie decyzji o wyłączeniu wózka z eksploatacji w przypadku niespełnienia wymogów i norm bezpieczeństwa.

Konserwacja wózków widłowych powinna być wykonywana regularnie wyłącznie przez osoby do tego uprawnione. Tylko wtedy można mówić o gwarancji odpowiedniej wydajności pojazdu oraz wysokiego poziomu bezpieczeństwa dla osób go obsługujących.

Opracowanie:

Pro-lift Jacek Sokołowski

Szydłowiec , Kolejowa 8 lok. 9

Podziel się