Materiał Partnera Co należy wiedzieć o pracy operatora dźwigu?

Co należy wiedzieć o pracy operatora dźwigu?

Obsługa dźwigu jest możliwa jedynie przez osoby, które uzyskały odpowiednie uprawnienia na drodze specjalistycznego kursu i zdanego przed Urzędem Dozoru Technicznego egzaminu. Do szkolenia może przystąpić osoba pełnoletnia po pomyślnym przejściu badań lekarskich. Praca operatora wiąże się z dużą odpowiedzialnością, dlatego bardzo ważne jest przestrzeganie zasad BHP oraz zaleceń producenta konkretnej maszyny.

Kto może zostać operatorem?

Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia kursu jest ukończenie 18. roku życia. Obowiązkowo osoba decydująca się na rozpoczęcie szkolenia powinna dysponować również co najmniej podstawowym wykształceniem oraz prawem jazdy w kategorii C. Ważne jest także, aby kandydat ubiegający się o takie uprawnienia cechował się skrupulatnością, jak również umiejętnością zachowania spokoju, nawet pod wpływem stresujących sytuacji. Skupienie i dokładność to podstawa podczas wykonywania wszelkich zleceń. To nie tylko dbałość o przenoszony ładunek, ale także świadomość bezpieczeństwa pozostałych osób znajdujących się w otoczeniu. Ważne są zdolność pracy w zespole oraz rozwinięte predyspozycje komunikacyjne. Warto bowiem pamiętać, że plac budowy to specyficzne miejsce, na którym poprawne wykonanie konkretnych czynności wiąże się ze ścisłą kooperacją wszystkich fachowców.

Na czym polega kurs?

Obsługa dźwigu samojezdnego lub HDS to niezwykle odpowiedzialne zadanie. Stąd przepisy nie zezwalają na bycie operatorem osobie bez wcześniej pozyskanych uprawnień. Przed rozpoczęciem szkolenia kandydat ma obowiązek wykonać niezbędne badania i uzyskać zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych oraz psychologicznych. To ważne w przypadku osób ubiegających się o uprawnienia na żurawie wieżowe. W takim przypadku najważniejsza jest dobra kondycja, gdyż nie każda konstrukcja posiada kabinę zjeżdżającą na sam dół, jak również brak stwierdzonego lęku wysokości.

Sam kurs, pozwalający na uzyskanie uprawnień II Ż dla dźwigów samojezdnych, stacjonarnych, przewoźnych oraz przeładunkowych może być prowadzony indywidualnie lub grupowo. Obejmuje 40 godzin dydaktycznych, zarówno zajęć teoretycznych, jak i praktycznych. Pozwala na zdobycie wiedzy z zakresu między innymi: budowy i wyposażenia dźwigów, dozoru technicznego, zasad BHP, obowiązków operatora dźwigu. Szkolenie polega także na praktycznej nauce obsługi maszyny. Kurs kończy się egzaminem, a jego zdanie oznacza przyznanie uprawnień przez Urząd Dozoru Technicznego.

Dlaczego kurs jest tak istotny?

Warto wspomnieć, że zdobyte uprawnienia są ważne dożywotnio i respektuje się je na terenie całego kraju oraz poza jego granicami. Kompleksowo zdobyta wiedza we wcześniej wymienionym obszarze pozwala przede wszystkim zwiększyć bezpieczeństwo przyszłego operatora oraz osób postronnych w miejscu pracy. Tym samym zmniejsza się ryzyko spowodowania wypadku. Również osoba wykwalifikowana w tym kierunku będzie wiedziała jak postąpić w przypadku awarii urządzenia. Wszystko to ma swoje odzwierciedlenie w sprawnym, rzetelnym wykonywaniu swoich obowiązków. Ponadto odpowiednie przygotowanie, a z biegiem czasu również nabrane doświadczenie zawodowe przełożą się na wysoką jakość wykonywanych zleceń. Wysoko wykwalifikowaną kadrą dysponuje między innymi firma usług dźwigowych Rybacki z Wólki Majdańskiej.

Współpracując z naszą firmą, Klient zyskuje czas i redukuje koszty. Wynika to z faktu, że nasze maszyny mają wszystkie ważne certyfikaty, a operatorzy posiadają udokumentowane szkolenia BHP. Optymalny dobór dźwigu sprawi, że czas trwania usługi będzie krótszy. Ponadto nasze dźwigi oraz samochody z HDS obsługiwane są przez wykwalifikowanych operatorów, co daje Klientom pewność rzetelnie wykonanej usługi. – tłumaczy jeden z pracowników firmy.

Jakie podstawowe zasady obowiązują operatorów?

Do najważniejszych obowiązków operatora dźwigu samojezdnego należy poruszanie się nim po drogach publicznych w celu dotarcia do miejsca pracy, jak również po przybyciu właściwe ustawienie go i zabezpieczenie go przed przewróceniem. Jest to możliwe dzięki specjalnym podporom, wysuwanym po bokach pojazdu, które unoszą go kilka centymetrów nad ziemię. W związki z tym że poszczególne modele urządzeń mogą się między sobą różnić istotnymi detalami, operator każdorazowo przed pierwszą obsługą musi zapoznać się ze specyfikacją oraz instrukcją użytkowania mechanizmu dźwigowego. Nie można także przekraczać dopuszczonego przez producenta maksymalnego udźwigu, co mogłoby doprowadzić do uszkodzenia konstrukcji, a w konsekwencji wypadku. Ponadto wokół dźwigu musi zostać wyznaczona tak zwana strefa niebezpieczna, czyli robocza, w której może przebywać jedynie operator. Niepodważalny obowiązek stanowi również stosowanie środków ochrony indywidualnej, takiej jak: kask, strój roboczy i kamizelka odblaskowa.

Podziel się