Materiał Partnera Charakterystyka współczesnych przewiertów.

Charakterystyka współczesnych przewiertów.

Przewierty horyzontalne są współczesnym sposobem na montaż różnego rodzaju instalacji. Charakteryzują się przede wszystkim bezwykopową techniką pracy. Oznacza to, że możliwe jest tworzenie rozmaitych systemów pod ziemią w miejscach dotychczas niedostępnych. Wszystko to jest zasługą nowoczesnych systemów pomiarowych, jak również i tych sterujących. Sprawdź, czym się charakteryzuje ta metoda i gdzie jest ona wykorzystywana.

Jakie narzędzia wykorzystuje się do tworzenia przewiertów?

Horyzontalne przewierty są stosowane, gdy istnieje potrzeba przeciąć takie przeszkody terenowe jak: autostrady, rzeki czy kanały. Otwory tworzone tą bezwykopową techniką zwykle okazują się większe w średnicy oraz dłuższe niż przy wykorzystywaniu metod tradycyjnych. Urządzenia używane podczas budowania instalacji typu rurociągi są nazywane wiertnicami. Są to przede wszystkim stabilne konstrukcje, których pewną część stanowi mechanizm gąsienicowy lub kołowy. Należy wiedzieć, że ten komponent umożliwia poruszanie się całego sprzętu wiercącego. Dodatkowo w tym przypadku można wyróżnić lawetę wiertniczą, agregat prądotwórczy, szereg elementów hydraulicznych oraz pompę płuczkową.

Zalety techniki bezwykopowej.

Dobrą stroną przewiertów horyzontalnych jest możliwość wytworzenia długich rurociągów w sytuacji, gdy ukształtowanie terenu jest mocno zróżnicowane. Dodatkowym atutem tej metody jest wykonywanie otworów w miejscach cennych przyrodniczo. Co więcej, w tym przypadku wykonalny jest przewiert poniżej istniejącej już infrastruktury. Jest to bardzo istotne, zwłaszcza gdy dany teren odznacza się dużym zagęszczeniem mediów. W takiej sytuacji możliwe jest utworzenie nowego rurociągu bez konieczności przebudowy starej instalacji lub jej czasowego wyłączenia z użytku. Oznacza to, że przewierty horyzontalne doskonale się sprawdzają także, gdy przeprowadzane są prace związane z budową nowych rurociągów pod liniami kolejowymi lub drogami. Dzięki technice bezwykopowej możliwy jest przebieg robót bez zakłócania ruchu drogowego. Doskonałym specjalistą w tej dziedzinie jest firma Instalatorstwo Elektryczne Bernadeta Wyciszkiewicz. Przedsiębiorstwo to wykonuje przewierty horyzontalne w sposób sprawny, z zachowaniem należytego bezpieczeństwa.

Wady techniki bezwykopowej.

Bez wątpienia najważniejszą kwestią w przewiertach horyzontalnych jest duże doświadczenie wykonawcy. Dlatego należy korzystać z usług firm cechujących się praktyką w tworzeniu otworów tego typu. Jest to istotne, ponieważ źle przeprowadzony przewiert może stać się przyczyną awarii oraz komplikacji wiertniczych. Co więcej, duże znaczenie odgrywa w tym przypadku także wiedza na temat warunków geologicznych danego terenu. Złe oszacowanie może spowodować konieczność powtórzeń pewnych działań, tym samym przedłużając całą inwestycję. Dodatkowo należy pamiętać, że istotne w przewiertach horyzontalnych są także początkowe prace – czyli projekt wiercenia, procedury formalnoprawne oraz sama koncepcja trasy. Małe doświadczenie, brak profesjonalizmu i umiejętności na ten temat może mieć negatywny wpływ na całą realizację przewiertu, a sama inwestycja może generować duże straty finansowe.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas