Materiał Partnera Charakterystyka spawania metodą MIG/MAG

Charakterystyka spawania metodą MIG/MAG

W spawalnictwie istnieje wiele metod łączenia elementów wykonanych z metali, aluminium lub innych stopów. Jedną z nich jest metoda MIG/MAG, która polega na stapianiu spawanego metalu i materiału elektrody topliwej (drut elektrodowy) ciepłem łuku spawalniczego. Jarzy się on w osłonie gazowej między elektrodą topliwą a spawanym materiałem, co pozwala na wytworzenie spawu między spawanymi materiałami.

Czym jest spawanie MIG/MAG?

Spawanie półautomatyczne MIG (metal inert gas) i MAG (metal active gas) to metody najczęściej stosowane w procesach spawalniczych. Zaletą tej metody jest wysoka wydajność spawania, poprawa środowiska pracy spawacza, a także łatwość automatyzacji wykonywanego spawania. W metodzie MIG/MAG łuk jarzy się pomiędzy materiałem rodzimym a drutem spawalniczym i jest automatycznie podawany przez podajnik drutu. Przestrzeń łukowa między spawanym materiałem jest osłonięta gazem obojętnym (MIG) lub gazem aktywnym (MAG). Do gazów obojętnych zaliczamy argon, a dla polepszenia wtopienia i zwiększenia prędkości spawania warto zastosować hel. Argon jest też składnikiem większości gazów osłonowych do spawania metodą MAG. Niestety ze względu na dużą niestabilność łuku podczas spawania do argonu dodawany jest składnik utleniający. Może to być dwutlenek węgla, tlen lub kombinacja obu tych gazów. Ze względu na konieczność ograniczenia wielkości i ilości odprysków oraz osiągane niższe prędkości spawania rzadziej stosuje się dwutlenek węgla, jako gaz osłonowy w metodzie MAG. Warto, więc stosować tlen lub połączenie tlenu i dwutlenku węgla.  

Spawanie impulsowe w metodzie MIG/MAG

Spawanie impulsowe polega na przenoszeniu metalu w łuku spawalniczym poprzez sterowanie regularnymi impulsami prądu. Powodują one oddzielanie się kropli spoiwa od drutu elektrodowego. Taki proces spawania określa się, jako spawanie łukiem pulsującym. Podczas spawania MIB/MAG tą metodą na prąd podstawowy jarzącego się łuku nakładane są impulsy prądu, dzięki którym następuje przyspieszenie topnienia drutu elektrodowego. Formują i odrywają się krople metalu, które następnie dzięki swojej plastyczności wytwarzają spoiwo między materiałami.

Urządzenia do spawania łukiem impulsowym pozwalają na regulowanie parametrów tak, aby możliwe było formowanie wielkości lica czy głębokość wtopienia. Trzeba pamiętać, że na wygląd spoiny wpływają takie parametry jak:

  • prędkość podawania drutu,
  • częstotliwość impulsu,
  • czas impulsu,
  • prąd bazowy,
  • napięcie,
  • długość wylotu drutu.

Opracowanie:

Mobil-Spaw Robert Sosnowski

Częstochowa , Axentowicza 4

Podziel się