Materiał Partnera Charakterystyka i zastosowanie gazów technicznych

Charakterystyka i zastosowanie gazów technicznych

Gazy techniczne mają bardzo szerokie spektrum możliwości. Stosowane są właściwie w każdej dziedzinie życia, zaczynając od przemysłu spożywczego, poprzez medycynę, na przemyśle metalowym kończąc. Umieszczane w specjalnych butlach, wymagających legalizacji przez wyspecjalizowane firmy, takie jak Górniczy Zakład Usługowo-Handlowy Legal sp. z o.o. z Częstochowy, odgrywają dużą role w wielu procesach produkcyjnych.

Czym właściwie są gazy techniczne?

Gazy techniczne są substancjami chemicznymi produkowanymi na wysoką skalę, które przechowuje się w stanie sprężonym lub skroplonym w stalowych butlach, będących pod wysokim ciśnieniem. Produkowane dla wielu gałęzi przemysłu, są przeznaczone do wykorzystania w różnorodnych procesach: produkcyjnych, spawalniczych czy w badaniach naukowych.

Zastosowanie gazów sprężonych i skroplonych

Gazy techniczne mają szerokie zastosowanie, jednak zanim weźmiemy się za korzystanie z nich, powinniśmy zapoznać się z ich specyfikacja oraz właściwościami. Wyróżniamy gazy o właściwościach palnych, samozapalnych, utleniających, trujących czy żrących. Należy zatem obchodzić się z nimi bardzo ostrożnie. Wśród gazów technicznych wyróżniamy: acetylen, wykorzystywany do cięcia metali czy oczyszczania płomieniowego, argon – stosowany w przemyśle metalurgicznych oraz w procesach spawania łukowego, jak też jako wypełnienie świetlówek, azot i dwutlenek węgla – wykorzystywane w  przemyśle spożywczym, pierwszy służy do mrożenia i schładzania żywności, drugi do np. produkcji wody i napojów gazowanych. Hel jako gaz szlachetny stosuje się laserach, wypełnia też lampy jarzeniowe. Nie zapominajmy o tlenie, stosowanym w medycynie, czy etylenie, który jest ważnym elementem w produkcji wszelkich środków chemicznych.

Stosowanie butli ciśnieniowych

Gazy sprężone i skroplone są przechowywane w butlach ciśnieniowych. Ich obsługą może zajmować się tylko personel, który przynajmniej raz do roku przechodzi odpowiednie szkolenie. Każda butla ciśnieniowa powinna zawierać dokładną informację o właściwościach gazu, jaki się w niej znajduje. Butle te powinny być chronione przed nadmiernym nagrzewaniem i znajdować się z dla od źródła ognia czy instalacji grzewczych, oraz dokładnie zabezpieczone przed przewróceniem się. Pod żadnym pozorem nie wolno usuwać ani naruszać oznaczeń i symboli, które znajdują się na butlach. Poza informacjami o właściwościach gazu, zawierają dane dotyczące ważności butli. Butle pełne i puste należy oznaczyć w taki sposób, by nie było mowy o ich zamianie. Zawsze należy sprawdzać zawory. Te, które są oblodzone, ostrożnie rozgrzewać tylko i wyłącznie ciepłą wodą. Może zdarzyć się tak, że zawór zostanie uszkodzony lub przekręcony. Wtedy należy zgłosić się do fachowca, który go naprawi. Gdy uszkodzona zostaje sama butla, należy ją wymienić. To o czym należy pamiętać, to termin ważności butli na gazy techniczne. Gdy zbliża się jego koniec bądź gdy została nabyta nowa butla, należy ją zalegalizować w licencjonowanym zakładzie.

 Firma Legal, współpracując z Urzędem Dozoru Technicznego, zajmuje się legalizacją butli z gazem sprężonym i skroplonym, takich jak: butle medyczne oraz powietrzne i nurkowe czy butle na propan-butan. Poza tym oferuje legalizację agregatów proszkowych oraz gaśnic. Do tego maluje oraz znakuje i śrutuje butle. Dodatkowo naprawia i wymienia zawory w zbiornikach, które również napełnia. Proponuje również sprzęt filtrujący, aparaty tlenowe oraz usługi związane z ratownictwem przemysłowym.

Opracowanie:

Legal sp. z o.o.

Częstochowa , Żyzna 15

Podziel się