Materiał Partnera Biomasa rozwojowy rynek inwestycyjny paliw alternatywnych

Biomasa rozwojowy rynek inwestycyjny paliw alternatywnych

Biomasa to rodzaj paliwa odnawialnego wykorzystywany zarówno przez małe, jak i wielkie zakłady energetyczne nie tylko w Polsce. Powstaje z zagospodarowania produktów ubocznych, odpadowych i zużytych drzewnych, bądź pochodzących z produkcji rolnej. Rynek ten ma w sobie jeszcze wielki potencjał wzrostowy, dlatego też warto inwestować w takie paliwa. Przyjrzyjmy się tematowi bliżej.

Podstawowy wpływ na ten rynek paliw ma polityka naszego kraju oraz Unii Europejskiej. Polska zadecydowała, że swą energetykę przez kolejne dziesięciolecia będzie opierała na elektrowniach konwencjonalnych istniejących i nowo budowanych. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest powszechna niechęć do energetyki jądrowej, wiążąca się z dość dużym potencjalnym zagrożeniem życia dla ludności. Drugim powodem skupiania się na tradycyjnych paliwach stałych  jest posiadanie ogromnych złóż węgla kamiennego i wiele aktywnych kopalni. Daje to możliwość oparcia energetyki na kapitale własnym oraz niezależności od dostaw zagranicznych. Teoretycznie innych alternatyw dla energetyki masowej nie ma. A co z paliwem odnawialnym? Co z trendem eko, narzucaniem przez UE ograniczenia emisji gazów?

Biomasa ogranicza emitowanie gazów cieplarnianych

Polska niezaprzeczalnie należy do Unii Europejskiej i tym samym zmuszona jest stosować wszelkie normy i przepisy dotyczące polityki energetycznej kraju, w tym musi spełniać normy wielkości emisji gazów cieplarnianych. Nasza polityka energetyczna w znacznej mierze sprzeczna jest z polityką proekologiczną na arenie międzynarodowej.

Szansą na poprawę wizerunku i stanu środowiska naturalnego, jak podkreśla Tomasz Marach z firmy Tm Wood Supply, są paliwa alternatywne w postaci biomasy rolniczej i drzewnej. Są one nie tylko pożądanym paliwem energetycznym, ale przede wszystkim ekologicznym i nieemisyjnym. Udział biomasy w całości dostępnych alternatywnych metod pozyskiwania energii cały czas rośnie, dlatego firmy zajmujące się pozyskiwaniem i przetwarzaniem biomasy na potrzeby energetyki przemysłowej, chętnie nawiązują współpracę z gospodarstwami rolnymi, tartakami na atrakcyjnych warunkach współpracy. Rzetelne i profesjonalne firmy o ugruntowanej pozycji na rynku nie tylko organizują transport surowca ze wskazanego przez klienta adresu, ale również dokonują przedpłat na życzenie klienta.

Biomasa pierwotne paliwo wykorzystywane w energetyce

Biomasa to rodzaj paliwa pierwotnego wykorzystywany głównie do celów energetycznych i jego udział w pozostałych źródłach odnawialnych, jak wspominaliśmy, rośnie. Może być ona wykorzystywana do celów energetycznych w wielu procesach:

  1. bezpośredniego spalania biomasy stałej (paliwa pierwotnego)
  2. przetwarzania na paliwa ciekłe i dalej wykorzystana do produkcji energii elektrycznej i/lub cieplnej (oleje roślinne)
  3. zgazowania biomasy i zagospodarowanie paliwa gazowego w celach transportowych
  4. przetwarzania na biopaliwa i wykorzystanie w transporcie surowce rolne

Jak widać rynek biomasy w Polsce, jest rozwojowy i znakomicie wpisuje się w politykę państwa i wymogi ekologiczne.

Opracowanie:

Tm Wood Supply Tomasz Marach

Bydgoszcz , Sienkiewicza 33 lok. 5

Podziel się