Materiał Partnera
Zasady bezpiecznego wywozu odpadów

Zasady bezpiecznego wywozu odpadów

Z życiem i działalnością człowieka nieodłącznie związane jest powstawanie różnego rodzaju odpadów. Zarówno w naszych domach i mieszkaniach, jak i na większą skalę – w zakładach przemysłowych – powstają odpady wymagające bezpiecznego odbioru i utylizacji.

Odpady komunalne

Najbardziej powszechne są odpady komunalne (zwane też bytowymi) powstające w wyniku nieprzemysłowej działalności człowieka. Dotyczą one przede wszystkim gospodarstw domowych, a ich rodzaje i definicję szczegółowo określa Ustawa o odpadach obowiązująca od 23 stycznia 2013 roku. Przepisy regulują również ściśle, kto może zajmować się odbiorem tego rodzaju odpadów. Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo i sprawność tego procesu, firmy odbierające odpady komunalne muszą m.in. posiadać odpowiednią bazę magazynowo-transportową na terenie danej gminy lub w bliskiej okolicy. Zgodnie z wymogami rozporządzenia ministra środowiska taka firma musi posiadać również odpowiednio wyposażone samochody przystosowane do odbioru śmieci mieszanych oraz selektywnych.

Inne rodzaje odpadów

Ale poza odpadami komunalnymi my jako społeczeństwo generujemy również wiele innych rodzajów odpadów. Szczególnie dotyczy to produkcji przemysłowej –zwłaszcza że powstałe przy niej odpady mogą być niebezpieczne i wymagają zachowania szczególnych środków ostrożności. Jak wylicza nasz rozmówca z firmy Korona S.C. specjalizującej się w bezpiecznym odbiorze i utylizacji różnego rodzaju odpadów, najczęściej wywożone są właśnie odpady przemysłowe, a także odpady budowlane, odpady wielkogabarytowe, gruz i ziemia (np. z placów budowy).

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Bezpieczeństwo jest priorytetem działania takich firm jak Korona. Nawet gdy nie są to odpady niebezpieczne, zachowane muszą być najwyższe standardy pracy i przestrzegane przepisy prawa regulujące bezpieczny wywóz śmieci z fabryk i prywatnych posesji. Firma odbierająca odpady musi dostarczyć specjalistyczne pojemniki i kontenery na śmieci w odpowiedniej wielkości i ilości (co też jest regulowane przez prawo). Wypełnione kontenery są bezpiecznie transportowane do miejsc, gdzie odpady poddawane są utylizacji bądź unieszkodliwianiu. Firma dostosowuje również rodzaj załadunku do rodzaju danych odpadów oraz potrzeb klienta. Czasami konieczny jest załadunek ręczny, podczas gdy w innych sytuacjach prace załadunkowe są zmechanizowane. Nieodzowne są również pojazdy przystosowane do transportu określonych rodzajów odpadów, a także profesjonalny sprzęt czyszczący. 

Podziel się