Materiał Partnera
Wymagania prawne dotyczące pojemników do segregacji odpadów

Wymagania prawne dotyczące pojemników do segregacji odpadów

Składowanie odpadów na dłuższą metę okazuje się najgorszym możliwym sposobem ich zagospodarowania. O wiele więcej sensu ma ponowne wykorzystanie surowców, możliwe po pierwsze dzięki segregacji śmieci. Do końca 2020 roku Polska zobowiązana jest do osiągnięcia określonego unijnymi normami poziomu odzyskiwania papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, wynoszącego 50 proc. Wprowadzono więc stosowne rozporządzenia, które mają to ułatwić.

Przepisy dotyczą między innymi tak ważkiej kwestii, jak pojemniki służące segregowaniu odpadów na poszczególne frakcje. 1 lipca 2017 roku ustandaryzowano chociażby ich kolory, przyporządkowane poszczególnym rodzajom wyrzucanych materiałów. Dzięki temu już wkrótce, gdy wszyscy się do nich przyzwyczaimy, nie będzie problemu ze zorientowaniem się, co należy wrzucać do którego pojemnika.

Kolory do zapamiętania

Tak więc pojemniki (a także worki) w kolorze niebieskim służą do składowania odpadów papierowych, w tym tektury. Do pojemników zielonych trafia natomiast szkło opakowaniowe. Przy czym jeśli w danej gminie występuje rozróżnienie na szkło bezbarwne i kolorowe, to w zielonym pojemniku powinien znaleźć się tylko ten drugi rodzaj, podczas gdy szkło bezbarwne należy umieścić w pojemniku o barwie białej.

Pojemniki na odpady z tworzyw sztucznych i metalowe mają kolor żółty. Warto zaznaczyć, że to właśnie do nich wrzuca się też wielowarstwowe kartony po sokach, mleku itd. Kolor brązowy cechuje pojemniki, w których umieszcza się odpady ulegające biodegradacji, takie jak liście, gałęzie, skoszona trawa czy resztki jedzenia (z wyłączeniem kości zwierząt).

Odpady zmieszane i niebezpieczne

Odpady niemieszczące się w wyżej nakreślonych kategoriach powinny trafić zaś do czarnego pojemnika na tzw. odpady zmieszane. – Ale uwaga! Tylko jeśli nie są to odpady zaliczane do grupy niebezpiecznychprzestrzega przedstawiciel produkującej kontenery firmy MJB. Odpadami niebezpiecznymi są m.in. zużyte baterie i świetlówki, sprzęt RTV/AGD, przeterminowane lekarstwa czy nieopróżnione opakowania po farbach, lakierach, rozpuszczalnikach, kwasach, olejach itp.

Tego typu przedmioty gromadzone są w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych (każda gmina ma obowiązek udostępnić na swojej stronie www informacje na temat takich punktów w jej okolicy), a także w niektórych aptekach i sklepach. Zgodnie z prawem znajdujące się tam pojemniki na ten rodzaj odpadów muszą być odpowiednio oznakowane (zależnie od składowanych w nich substancji), a także zabezpieczone przed dostępem nieupoważnionych osób.

Podziel się