Materiał Partnera
Charakterystyka miejsc gromadzenia odpadów

Charakterystyka miejsc gromadzenia odpadów

Wszystkie odpady, które produkujemy muszą zostać odebrane z naszego domu lub biura i przewiezione w wyznaczone miejsce. Zanim jednak zostaną odebrane, również powinniśmy przechowywać je w odpowiednich warunkach tak, aby nie stwarzały zagrożenia dla naszego zdrowia.

Rodzaje miejsc na odpady

Miejsca na odpady mogą się od siebie nieznacząco różnić. Istnieją jednak wytyczne, które należy spełnić, aby miejsce na odpady było zgodne z regulacjami prawnymi w tej kwestii. Przede wszystkim, na działkach i w pobliżu bloków mieszkalnych należy przewidzieć miejsce, w których odpady będą czasowo gromadzone. Takim miejscem są ustawione obok siebie kontenery, których oznaczenie umożliwia segregację odpadów.

Jeśli kontener nie ma zamykanych otworów wrzutowych, powinien być postawiony pod daszkiem, jeśli natomiast jest to kontener zamykany, może stan na utwardzonym placu. Bardzo ważne jest to, aby w obu przypadkach istniała możliwość wjazdu środka transportowego, który odbierze i przewiezie śmieci do dalszego przetworzenia.

Jaki pojemnik?

Pojemniki, w których gromadzimy odpady, powinny mieć szczelne dno i ściany boczne tak, aby nic z nich nie wypływało ani nie wysypywało się, gdyż może to prowadzić do skażenia środowiska naturalnego.  Najlepiej, żeby miały też pokrywy, również szczelne.

Takie pojemniki z odpadami ustawiamy w pewnej odległości od budynków mieszkalnych, najlepiej przynajmniej 10 metrów.

Łatwy dostęp

Aby zapobiegać zastawianiu przez inne samochody, a tym samym ułatwić dostęp do miejsca gromadzenia odpadów pojazdom mającym te odpady odbierać, możemy postawić dodatkowo szlaban z czytnikiem kart (np. od firmy PRECIA MOLEN). Dzięki temu łatwiej skontrolujemy dostęp do tego miejsca.

 

Podziel się