Materiał Partnera Zakres obowiązków zarządców nieruchomości

Zakres obowiązków zarządców nieruchomości

Czym kierujemy się wybierając zarządcę nieruchomości? Większość starych wspólnot po prostu zostaje przy tym, który "zawsze" był, czyli dawnej państwowej administracji budynków. Wspólnoty z nowo budowanych bloków mieszkalnych wybierają wśród szerokiej oferty firm zarządzających i administrujących nieruchomościami. Ale czym, ponad to, że firma posiada licencję zarządcy nieruchomości, jeszcze się kierujemy? Czy wiemy, czym się kierować?

Definicja zarządcy nieruchomości i podstawowe obowiązki

To, na czym powinno polegać zarządzanie nieruchomościami, określone jest ustawą o gospodarce nieruchomościami. Ustawa definiuje czynności, których celem jest utrzymanie obiektów w dobrym stanie, bieżące administrowanie nimi i zapewnienie odpowiedniej gospodarki finansowej. Zadaniem firmy, której zostaje zlecone zarządzanie nieruchomością, zapewnia pełną opiekę i kompleksową obsługę obiektu, którym może być zarówno budynek mieszkalny wielorodzinny, blok czy kamienica, jak również budynek usługowy, np. biurowiec. Obsługa ta polega na:

  • podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności, których celem jest racjonalna gospodarka nieruchomością;
  • podejmowaniu decyzji dotyczących sytuacji ekonomiczno-finansowej nieruchomości;
  • zapewnieniu bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości;
  • dbaniu o właściwą gospodarkę energetyczną w rozumieniu przepisów prawa energetycznego;
  • bieżącym administrowaniu nieruchomością;
  • utrzymywanie nieruchomości w dobrym stanie i w zgodzie z jej przeznaczeniem;
  • inwestowanie w nieruchomość w uzasadnionych sytuacjach.

To są obowiązki wynikające bezpośrednio z ustawy. Profesjonalny zarządca zwykle definiuje, na czym polegać mają te poszczególne zadania, a często poszerza je o dodatkowe usługi mające na celu nie tylko dbanie o podstawowy standard zamieszkania, ale także o to, by w obiekcie mieszkało się przyjemnie i wygodnie.

Czym jeszcze zajmują się profesjonalni zarządcy nieruchomości?

Zarządcy nieruchomości pełnią rolę negocjatorów pomiędzy wspólnotą a dostawcami mediów, w celu wybrania najbardziej korzystnej ekonomicznie oferty. Zarządca, zgodnie z umową zawartą ze wspólnotą reprezentuje jej interesy, ale nie ma prawa do występowania w imieniu wspólnoty przed urzędami lub sądami, mówi właściciel firmy Amber Nieruchomości i radzi, by wspólnoty na ogólnym zebraniu udzielały zarządowi odpowiedniego pełnomocnictwa, które wielokrotnie znacznie ułatwia wszelkiego rodzaju postępowania administracyjne. Zarządca wspiera wspólnotę jako doradca przy przygotowywaniu uchwał czy regulaminów związanych z życiem mieszkańców, zwołuje też zebrania wspólnot, podczas których raportuje o wykonanych pracach, składa sprawozdania finansowe, i informuje o planowanych remontach budynków i wszelkich bieżących sprawach.

Podziel się