Materiał Partnera Przeglądy techniczne nieruchomości w świetle przepisów

Przeglądy techniczne nieruchomości w świetle przepisów

 Każdy budynek, niezależnie od technologii użytych w procesie jego stawiania, z czasem niszczeje, znajdujące się w nim instalacje ulegają zużyciu. Ma to ogromny wpływ na bezpieczeństwo oraz komfort użytkowników obiektu. Aby chronić ich, a także sam budynek przed negatywnymi skutkami starzenia, należy przeprowadzać regularne przeglądy techniczne. Zasady ich wykonywania reguluje przede wszystkim ustawa Prawo budowlane – co warto na ten temat wiedzieć?

Odpowiedzialność za przegląd

Przepisy dotyczące przeglądów technicznych nieruchomości opisane są w rozdziale 6 ustawy Prawo budowlane. W artykule 62 par. 1 ustawy stwierdza się, że za regularne, zgodne z dalszymi zasadami kontrolowanie stanu technicznego obiektu odpowiedzialność ponosi jego właściciel lub wyznaczony przez niego zarządca budynku. W paragrafach 4 do 6a opisane są podstawowe wymogi, jakie muszą spełniać wykonawcy kontroli w danym zakresie – np. instalacji elektrycznych i gazowych. W każdym przypadku muszą być to osoby posiadające stosowne kwalifikacje oraz uprawnienia.

Jak często wykonuje się przeglądy techniczne

Częstotliwość wykonywania przeglądów technicznych budynków oraz poszczególnych ich instalacji wewnętrznych opisana jest w paragrafie 1 art. 62 ustawy. Zgodnie z nim okresy powinny być wykonywane:

  • Co najmniej raz w roku – przegląd dotyczy instalacji gazowych oraz przewodów kominowych, elementów budowli i instalacji narażonych na niszczenie w wyniku normalnego użytkowania budynku i działania czynników atmosferycznych
  • Co najmniej raz na pięć lat – przegląd obejmuje wtedy instalacje kontrolowane co rok oraz dodatkowe instalację elektryczną i piorunochronną, a także kontrolę przydatności obiektu do użycia i jego estetyki.
  • Co najmniej dwa razy do roku – w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada w przypadku budynków, których powierzchnia zabudowy przekracza 2000 m2 oraz o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2.
- Wbrew pozorom właściciel domów jednorodzinnych czy letniskowych również muszą dbać o ich stan techniczny – mówi przedstawiciel firmy Wspólnota, zajmującej się profesjonalnym zarządzaniem budynkami – Nie dotyczy to jedynie obowiązku wykonywania corocznych przeglądów technicznych instalacji, które narażone są na działanie czynników atmosferycznych.

Protokół z kontroli

Zgodnie z art. 62a każda kontrola stanu technicznego budynku powinna zostać zakończona sporządzeniem szczegółowego raportu, zawierającego między innymi:

  • Datę wykonania przeglądu
  • Wykryte usterki i nieprawidłowości
  • Zalecenie dotyczące usunięcia wykrytych usterek

Obowiązek sporządzenia raportu spoczywa na osobie wykonującej kontrolę. Dokument ten jest nie tylko wskazówką dla właścicieli i zarządców, jakich prac wymaga budynek – jest również niezbędny do stwierdzenia, czy wykryte usterki są prawidłowo usuwane.

Podziel się