Materiał Partnera Jakie czynniki mają wpływ na wartość mieszkania?

Jakie czynniki mają wpływ na wartość mieszkania?

Wartość lokalu mieszkalnego nigdy nie jest stała i przez cały okres użytkowania może się wielokrotnie zmieniać. Na jej wysokość ma wpływ sporo czynników, między innymi lokalizacja nieruchomości oraz jej stan prawny. Oszacowanie aktualnej ceny rynkowej mieszkania najlepiej powierzyć doświadczonemu rzeczoznawcy majątkowemu, który swoją usługę potwierdzi sporządzeniem operatu szacunkowego.

Lokalizacja i otoczenie

To aspekt, który bezpośrednio przekłada się na ostateczną cenę mieszkania. Osoby poszukujące nieruchomości duży nacisk kładą na stopień skomunikowania okolicy, jej oddalenie od centrum, tereny rekreacyjne oraz zielone w pobliżu budynku. Znaczenie ma także łatwy dostęp do sklepów z podstawowymi artykułami żywnościowymi oraz higienicznymi, aptek, jak również lokali usługowych, a także obiektów użyteczności publicznej (np. przedszkola, szkoły). Wyższą wartość mieszkanie może osiągać, jeśli w jego obrębie w najbliższej przyszłości planowane są inwestycje uatrakcyjniające jego położenie. Niebagatelny wpływ ma również kondygnacja, na której jest usytuowane mieszkanie. Wyższą kwotę można uzyskać za lokal znajdujący się na pierwszym lub drugim piętrze, z kolei czynnikiem obniżającym ostateczną wycenę mieszkania stanowi parter i ostatnie piętro.

Cechy użytkowe

Podstawę do oszacowania wartości lokalu mieszkalnego stanowią również jego: powierzchnia, rozkład oraz standard wykończenia. Pierwszy z wymienionych czynników sprawia, że cena mieszkania wzrasta wraz z większą ilością metrów kwadratowych. Ważna jest ilość pokoi, ich przechodni bądź nieprzechodni charakter, a także obecność tarasu lub balkonu. Pod uwagę brany jest również standard wykończenia oraz stan techniczny mieszkania. Nieruchomości, które dopiero przeszły generalny remont mają szansę na uzyskanie zdecydowanie wyższej ceny rynkowej niż te, które go wymagają. Rzeczoznawcy, na przykład z kancelarii rzeczoznawców majątkowych Taksator, biorą pod uwagę wkład finansowy, jaki obecny właściciel włożył w lokal. Oznacza to wszelkie naprawy lub zakup nowych sprzętów. Poza kwestiami technicznymi samego mieszkania liczy się także rok powstania budynku, w którym jest ono usytuowane. Nowe budownictwo daje zdecydowanie większe szanse na osiągnięcie wyższej wartości końcowej.

Stan prawny mieszkania

Nieruchomości lokalowe z urządzoną księgą wieczystą są najbardziej cenione na rynku i z zasady osiągają najwyższe ceny. Niemniej jednak należy pamiętać, że wszelkie obciążenia zapisane w dziale III księgi wieczystej w postaci prawa dożywocia, rzeczowego i służebności mają negatywny wpływ na uzyskanie wysokiego dochodu z jego sprzedaży. Taki skomplikowany stan prawny jest dodatkowym obciążeniem dla potencjalnego kupca, stąd też trudno w takim przypadku osiągnąć sprzedającemu atrakcyjną cenę rynkową nieruchomości. Dodatkowym utrudnieniem może być sytuacja, w której lokal mieszkalny usytuowany jest w budynku, który posiada status zabytku. W takiej sytuacji bowiem wszelkie przebudowy dokonywane w mieszkaniu muszą odbywać się w porozumieniu z konserwatorem zabytków.

Opracowanie:

Podziel się