Materiał Partnera Jak prawidłowo wycenić wartość nieruchomości?

Jak prawidłowo wycenić wartość nieruchomości?

Wycena nieruchomości jest wynikiem szczegółowego oglądu nieruchomości przez licencjonowanego rzeczoznawcę. Chociaż wycena domu lub innej nieruchomości jest subiektywną oceną eksperta, opinia ta poparta jest wieloma badaniami i statystykami. Rzeczoznawcy majątkowi patrzą nie tylko na przedmiotową wartość nieruchomość, ale też ceny sprzedaży porównywalnych lokali. Rzeczoznawcy majątkowi analizują nieruchomości w sposób kompleksowy, dlatego ostateczna ocena jest w pełni rzetelna i wiarygodna.

Stan techniczny nieruchomości – operat szacunkowy 

Rzeczoznawcy majątkowi, tacy jak Cezary Marcinkowski, są przeszkoleni w wykrywaniu wszystkich łatwo dostrzegalnych usterek i deficytów, które wymagają interwencji właściciela nieruchomości. Stan nieruchomości to jeden z podstawowych elementów wyceny, dlatego rzeczoznawca musi odznaczać się dużą skrupulatnością i wychwytywać wszelkie braki techniczne.

Rezultatem pracy rzeczoznawcy majątkowego jest operat szacunkowy, czyli autorska opinia o wartości wycenianej nieruchomości. Operat odzwierciedla cały tryb postępowania prowadzonego przez rzeczoznawcę, który prowadzi do określenia ostatecznej wartości nieruchomości. Dysponując obrazem wycenianej nieruchomości, dokumentami dotyczącymi przedmiotu wyceny, analizą rynku lokalnego oraz informacjami o przeznaczeniu nieruchomości wynikającymi z planu miejscowego, rzeczoznawca majątkowy może przystąpić do tworzenia operatu.

Wartość rynkowa nieruchomości – możliwe podejścia

W zależności od celu wyceny, stanu zagospodarowania, danych o cenach nieruchomości i ich podobnych cechach, rzeczoznawca dokonuje wyboru podejścia i techniki szacowania nieruchomości. Podstawowymi czynnikami decydującymi o ostatecznej wycenie są: ceny sprzedaży lokali z ostatnich lat, trendy sprzedażowe, średni czas sprzedaży nieruchomości (bilans kupujących i sprzedających), stan techniczny domu i jego indywidualne cechy oraz wielkość działki. Biorąc pod uwagę wszystkie te czynniki, praca rzeczoznawcy wymaga dużej elastyczności i umiejętności doboru najlepszej techniki do konkretnej sytuacji.

 Co znajduje się w opracowaniu rzeczoznawcy?

Rzeczoznawca majątkowy w swoim opracowaniu przedstawia obraną metodykę wyliczeń wraz z końcowym efektem pracy. Do raportu dołączana jest dokumentacja fotograficzna, odpis z księgi wieczystej, wypis z ewidencji gruntów z wyrysem z mapy ewidencyjnej. Osoba sporządzająca wycenę nieruchomości podpisuje operat z wykorzystaniem specjalnej pieczęci, która potwierdza uprawnieina zawodowe rzeczoznawcy.

Opracowanie:

Podziel się