Materiał Partnera Czy warto zlecić obsługę księgową nieruchomości zewnętrznej firmie?

Czy warto zlecić obsługę księgową nieruchomości zewnętrznej firmie?

Administracja nieruchomością wiąże się z wieloma zadaniami, które wymagają czasu i rozeznania w kwestii najkorzystniejszych rozwiązań dla danej wspólnoty i jej budżetu. Dodatkowo trzeba zadbać, by wszystko było prowadzone legalnie i sprawnie. Często najlepszym rozwiązaniem jest, tak jak w przypadku wielu przedsiębiorstw, powierzenie zadań związanych z księgowością zewnętrznej firmie, zajmującej się profesjonalnym zarządzaniem nieruchomościami.

Zadania w obrębie obsługi administracyjnej nieruchomości

Doświadczenie oraz wiedza w zakresie rachunkowości, podatków i przepisów prawnych to wartości oferowane przez firmy zajmujące się księgowością nieruchomości. Jak wyjaśniają eksperci z firmy Wiko sp.j. Małgorzata Wiśniewska, Jolanta Kowalska, administrator prowadzi księgi rachunkowe oraz rachunek bankowy wspólnoty mieszkaniowej. Jest to bardzo komfortowe dla jej członków, ponieważ cała dokumentacja księgowo-rozliczeniowa jest przechowywana w jednym miejscu. Firma zarządzająca nieruchomościami sporządza roczny plan gospodarczy oraz sprawozdania z jego realizacji. Jest przedstawiany członkom wspólnoty na corocznie organizowanych przez firmę zebraniach, na których przedstawiane są sposoby rozliczania każdego z kosztów użytkowania lokali. Ponadto znaczącą korzyścią dla mieszkańców jest możliwość prowadzenia negocjacji między firmą obsługującą obiekt a dostawcą mediów czy firmami remontowymi.

Inwestycje wspólnoty

Oprócz bieżących zadań ściśle związanych z rozliczaniem mieszkańców i prowadzeniem księgowości firma zarządzająca nieruchomościami może także starać się o dofinansowanie inwestycji wspólnoty mieszkaniowej. W tym celu nawiązuje kontakty z odpowiednimi instytucjami w ramach jednostek samorządowych. Osoby zajmujące się obsługą nieruchomościami są także w stanie pozyskać środki z kredytów inwestycyjnych lub kredytów z premią remontową. Dzięki takim działaniom oraz pertraktacjom z wykonawcami usług remontowych i konserwacyjnych możliwa jest szeroko pojęta modernizacja obiektu, co znacząco wpływa na komfort życia jej mieszkańców. Wykonywane są m.in. remonty klatek schodowych, montaż monitoringu czy wymiana instalacji elektrycznej. Stan techniczny obiektu jest stale kontrolowany, co pozwala także na szybkie usuwanie ewentualnych awarii.

Opracowanie:

Podziel się