Materiał Partnera Znaczenie badań psychologicznych kierowców

Znaczenie badań psychologicznych kierowców

Zgodnie z przepisami badania psychologiczne kierowców są obowiązkowe i powinny być wykonywane co 5 lat do ukończenia przez zawodowego kierowcę 60-tego roku życia, a później co 30 miesięcy. Wymóg ten wprowadzono, ponieważ zawód kierowcy należy do jednych z najbardziej stresujących zawodów, a jednocześnie wymaga umiejętności podejmowania w mgnieniu oka decyzji, od których zależy życie własne oraz innych ludzi.

Dlaczego badania psychologiczne kierowców są konieczne?

Transport drogowy w porównaniu z innymi środkami transportu jest najbardziej niebezpieczny i niesie za sobą najwięcej kosztów społecznych. Niemal codziennie na polskich drogach dochodzi do wypadków, w tym wielu śmiertelnych. Spośród tych wypadków, około 10% to wypadki spowodowane przez kierowców zawodowych, czyli prowadzących samochody ciężarowe, dostawcze, autobusy, taksówki i tym podobne. Czasem ofiarami są inni ludzie, ale sami kierowcy też stają się ofiarami tych zdarzeń. Wciąż szuka się sposobu na zmniejszenie ryzyka wypadków i poprawę bezpieczeństwa na drogach i jednym z tych sposobów jest dopuszczenie do prowadzenia pojazdów jedynie osób, które posiadają odpowiednie predyspozycje. Do ich oceny służą badania psychologiczne kierowców, którym poddaje się zarówno osoby ubiegające się o nowe kategorie prawa jazdy, jak i osoby, które popełniły wykroczenia w ruchu drogowym i które ubiegają się o przywrócenie cofniętych uprawnień, a także te osoby, które ze szczególnych względów na te badania zostały skierowane. Kierowcy zawodowi stanowią odrębną grupę osób badanych pod względem ich możliwości psychofizycznych, ponieważ są oni objęci obowiązkiem poddawania się badaniom co pięć lat do czasu ukończenia 60-tego roku życia, zaś po jego ukończeniu co 30 miesięcy.

Co oceniają badania psychologiczne kierowców?

Każdy kierowca, ale kierowca zawodowy zwłaszcza, musi spełniać szereg warunków wpływających na bezpieczeństwo jazdy. Zapytaliśmy o nie szefa ośrodka szkolenia kierowców Motorex. Zatem, kierowca winien posiadać umiejętność rozumienia sytuacji na drodze oraz właściwej jej oceny. Musi być zdolny do podejmowania szybkich i trafnych decyzji oraz przewidywania manewrów pojazdu, jak również zachowań uczestników ruchu drogowego. Musi też posiadać umiejętność koncentrowania się, dobrą podzielność uwagi, a także dobrze znosić długotrwały wysiłek. Odpowiednia sprawność psychofizyczna i psychomotoryczna jest niezbędna, by prawidłowo i szybko wykonywał odpowiednie manewry. Cechy temperamentu i osobowości także mają wpływ na bezpieczeństwo jazdy –zaliczamy do nich: dojrzałość społeczną, samokontrolę emocjonalną, odpowiedzialność, trafność samooceny oraz rozumienie norm i zasad społecznych. Nie bez znaczenia jest także umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresujących.

Opracowanie:

Ośrodek szkolenia kierowców Motorex

Zielona Góra , Dąbrowskiego 41b

Podziel się