Materiał Partnera Poziomy znajomości języka angielskiego. Co oznaczają poszczególne symbole?

Poziomy znajomości języka angielskiego. Co oznaczają poszczególne symbole?

Znajomość języka angielskiego jest przydatna nie tylko w życiu zawodowym, ale też prywatnym. W tym pierwszym obszarze pracodawcy wymagają potwierdzenia znajomości na odpowiednim poziomie. Określa on przede wszystkim umiejętności językowe pod względem znajomości: gramatyki, słownictwa oraz rozumienia tekstu słuchanego i pisanego czy też umiejętności poprawnego pisania. Co oznacza znajomość języka na konkretnym poziomie? Wyjaśniamy.

Poziomy znajomości języka angielskiego – co warto wiedzieć?

Sposób określania znajomości języka angielskiego, jak i wszystkich innych języków, został ustandaryzowany przez Radę Europy poprzez ustalenie odpowiedniej skali. Składa się ona z sześciu poziomów, które zostały podzielone na trzy grupy. Można zatem wyróżnić poziomy:

Początkujący:

  • Beginner (A1),
  • Pre-Intermediate (A2),

Średniozaawansowany:

  • Intermediate (B1),
  • Upper-Intermediate (B2),

Zaawansowany:

  • Advanced (C1),
  • Proficient (C2).

Kwalifikacja do poszczególnych grup odbywa się na podstawie wiedzy zaprezentowanej w formie egzaminu. Jest on najczęściej przeprowadzany po zakończeniu kursu – mogą to być szkolenia językowe dla dorosłych, ale też kurs dla dzieci. Test sprawdza umiejętność pisania, pod względem poprawności językowej i gramatycznej oraz słownictwa, a także rozumienie tekstu słuchanego i czytanego.

Co oznaczają poszczególne symbole?

Osoby znające język angielski na poziomie A1 potrafią posługiwać się potocznymi słówkami i zwrotami oraz komunikować się w życiu codziennym. Jest to pierwszy etap, który informuje, że dana osoba dopiero zdobywa umiejętności językowe. Można powiedzieć, że „coś” umie, jednak jest to niewielki zakres wiedzy. Z kolei A2 to stopień, który umożliwia już w miarę sprawne posługiwanie się zwrotami i słownictwem, ale też sporządzanie podstawowych pism i wiadomości.

Kolejne gradacje z kategorii B oznaczają zdobycie większej wiedzy, ułatwiającej nawet kontakt z obcokrajowcami. B1 umożliwia prawidłowe konstruowanie wypowiedzi i zdań pod względem stylistycznym i gramatycznym.

Na tym etapie znajomości angielskiego nie powinny również wystąpić problemy z wykorzystaniem umiejętności w pracy czy podczas podróży – wyjaśnia ekspert ze szkoły języków obcych Language Pro-Expert.

B2 jest już nieco bardziej wymagające – obejmuje, chociażby rozróżnienie słownictwa formalnego od nieformalnego i prawidłowe wykorzystywanie go w określonych sytuacjach. To także moment, w którym posługujący się językiem obcym potrafi wyłapać własne błędy.

Ostatnia najbardziej zaawansowana grupa obejmuje poziom C1 i C2. Zarówno jeden, jak i drugi obejmuje umiejętności zbliżone do znajomości języka ojczystego. C1 umożliwia swobodne mówienie i pisanie na różne tematy, również poważniejszych publikacji jak książki, artykuły czy raporty. Jeśli chodzi o poziom C2 to stopień jego zaawansowania jest porównywany do umiejętności native speakera – umożliwia on bezproblemowe wysławianie się, rozumienie złożonych wypowiedzi rodzimych obcokrajowców, z charakterystycznym akcentem.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas