Materiał Partnera Kursy i szkolenia BHP

Kursy i szkolenia BHP

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest ochrona zdrowia oraz życia zatrudnionych pracowników poprzez zapewnienie im bezpieczeństwa w miejscu świadczenia pracy. Wszyscy pracodawcy zobowiązani są do organizowania w swojej firmie kursów i szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Na czym dokładnie wspomniane kursy polegają i jak często trzeba je przeprowadzać?

Szkolenia BHP - czym są i jakie są ich rodzaje

Szkolenie BHP jest obowiązkowym szkoleniem przeprowadzanym wśród pracowników, obejmującym swoim zakresem wszelkie zasady i normy związane z bezpieczeństwem i higieną w miejscu pracy. Kurs BHP obejmuje zagadnienia z takich dziedzin jak ergonomia, ekonomika pracy, medycyna pracy oraz psychologia pracy.

Jak dowiedzieliśmy się od specjalisty z branży szkoleń z firmy Nextel Joanna Orczyk z Nowego Stawu, można wyróżnić dwa rodzaje szkoleń z bezpieczeństwa i higieny pracy, którymi są szkolenia wstępne i szkolenia okresowe. Rolą pracodawcy jest zapewnienie odpowiedniego przeszkolenia swoich pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy zanim rozpoczną oni pracę. Wyjątkiem jest przypadek, gdy pracownik był już wcześniej zatrudniony w danym przedsiębiorstwie, odbył już szkolenie na początku zatrudnienia, a teraz zmienia jedynie  formę umowy zatrudnienia bądź przedłuża umowę o pracę. Zarówno szkolenia wstępne jak i okresowe odbywają się w miejscu, w którym pracujemy oraz w czasie pracy. Wszelkie koszty związane z organizacją szkolenia pokrywa pracodawca. Każdy pracownik po odbyciu takiego szkolenia potwierdza jego zakończenie na piśmie.

Jak często należy przeprowadzać szkolenie BHP?

Częstotliwość przeprowadzania szkoleń BHP jest ściśle uzależniona od stanowiska oraz rodzaju wykonywanej pracy. Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy powinny być przeprowadzane przez odpowiednio przeszkolonych pracodawców lub za pośrednictwem jednostki posiadającej uprawnienia do prowadzenia szkoleń w dziedzinie BHP. Nie każdy zawód wymaga odnawiania szkoleń BHP. Najczęściej, bo aż raz na rok przeprowadza się szkolenia z zakresu BHP w przypadku stanowisk robotniczych oraz takich, gdzie występuje duże zagrożenie dla zdrowia oraz zagrożenie wypadkowe.

Osoby pracujące na stanowiskach robotniczych, gdzie wyżej opisane zagrożenie nie występuje powinni mieć przeprowadzane szkolenie z BHP nie rzadziej niż raz na 3 lata. Pracownicy zajmujący stanowiska kierownicze lub menadżerskie, brygadziści, pracownicy inżynieryjno-techniczni, pracownicy służby BHP, a także pracownicy, którzy są narażeni na czynniki szkodliwe dla zdrowia powinni odnawiać kurs z zasad bezpieczeństwa i higieny pracy minimum co 5 lat. Pracownicy biurowi oraz osoby pracujące w administracji, w których środowisku pracy występuje trzecia kategoria ryzyka powinni mieć organizowane szkolenie co 6 lat.

Opracowanie:

Nextel Joanna Orczyk

Nowy Staw , Rynek Pułaskiego 4 lok. 1

Podziel się