Materiał Partnera Kursy dla kierowców – kategoria C1

Kursy dla kierowców – kategoria C1

Posiadanie uprawnień do prowadzenia samochodu ciężarowego poszerza możliwości na rynku pracy, przydaje się też często w życiu prywatnym. Kierowanie ciężarówką jest jednak zajęciem niezwykle odpowiedzialnym, dlatego do egzaminu na prawo jazdy kategorii C – z pewnymi wyjątkami – podchodzić mogą ci, którzy mają co najmniej 21 lat. Osoby młodsze mogą jednak uzyskać prawo jazdy kat. C1. Jak to zrobić i na czym polega różnica? O tym przeczytasz w poniższym artykule.

Pomyślnie zdany egzamin państwowy na prawo jazdy kategorii C pozwala kierować pojazdami, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 tony (oprócz autobusów), a także ciągnikami rolniczymi, motorowerami, tzw. czterokołowcami lekkimi (np. quady) i pojazdami wolnobieżnymi, czyli takimi, których konstrukcja uniemożliwia jazdę w tempie większym niż 45 km/godz.

Kategoria C1 daje zasadniczo takie same uprawnienia, jednak całkowita masa pojazdu prowadzonego przez osobę z takim prawem jazdy nie może przekraczać 7,5 tony.

Do egzaminu w tym przypadku wolno podchodzić już w wieku 18 lat i wielu młodych ludzi korzysta z tej możliwości – mówi przedstawiciel wrocławskiej szkoły nauki jazdy Manewr.

Szkolenie

Uczęszczanie na odpowiedni kurs rozpocząć można już na trzy miesiące przed osiągnięciem pełnoletniości. Obejmuje on przynajmniej 20 godzin zajęć teoretycznych i 20 godzin zajęć praktycznych (na placu manewrowym i w ruchu miejskim), przy czym pierwsze to godziny lekcyjne (trwają po 45 minut), a drugie – zegarowe (60 minut).

Warunkiem uczestnictwa w części praktycznej jest uprzednie odbycie zajęć teoretycznych. Zwolnione z tego obowiązku są jednak osoby, które zdały już państwowy egzamin teoretyczny w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (WORD), przygotowując się wcześniej do niego na przykład samodzielnie.

Egzaminy wewnętrzne

O tym, czy kursant powinien uczestniczyć w większej liczbie zajęć, decyduje wynik wewnętrznego egzaminu przeprowadzanego przez daną szkołę nauki jazdy. Egzamin ten wygląda zasadniczo tak samo jak egzamin państwowy, do którego przystępuje się w WORD. Pomyślne zaliczenie egzaminu wewnętrznego jest konieczne, by móc wziąć udział w tym właściwym, ponieważ stanowi podstawę do uzupełnienia przez szkołę tzw. profilu kandydata na kierowcę (PKK) o zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu na prawo jazdy kat. C1.

Przed przystąpieniem do kursu

PKK jest jednym z wymogów formalnych, jakie trzeba spełnić, by w ogóle rozpocząć szkolenie. Dwa pozostałe to wspomniany już wiek 18 lat oraz prawo jazdy kategorii B. Jeśli chodzi o profil kandydata na kierowcę, to tworzony jest on przez starostwo powiatowe po złożeniu wniosku o wydanie prawa jazdy i orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem, a także aktualnej fotografii w formacie 3,5 x 4,5 cm.

Podziel się