Materiał Partnera Jak wygląda kurs na operatora suwnic?

Jak wygląda kurs na operatora suwnic?

Operator suwnicy to wysoko wykwalifikowany pracownik, który obsługuje urządzenia pozwalające na przenoszenie ładunków o dużej masie i gabarytach. Ze względu na zagrożenia, jakie mogą wystąpić przy tego typu zadaniach, zarówno dla osób przebywających w pobliżu, jak i samego ładunku, operator musi posiadać odpowiednie przeszkolenie potwierdzone uzyskanym certyfikatem. Potrzebną wiedzę i umiejętności można uzyskać na kursie operatorów suwnic.

 

Co to są suwnice i co jest wymagane do ich obsługi?

 

Suwnice to urządzenia transportu bliskiego, które umożliwiają bezpieczne przenoszenie ładunku wewnątrz hali magazynowej lub fabrycznej albo na zewnątrz, np. na placach, gdzie składuje się lub przeładowuje różnego typu towary. Suwnice są używane w przedsiębiorstwach, w których istnieje potrzeba transportowania cięższych elementów na obszarze ograniczonym z jednej strony wysokością roboczą suwnicy, z drugiej długością szyn, po których się porusza oraz szerokością pomostu roboczego. Ze względu na wymogi bezpieczeństwa do obsługi suwnic jest niezbędne ukończenie specjalistycznego kursu i zdanie egzaminu przed komisją wyznaczoną przez Urząd Dozoru Technicznego – informuje przedstawiciel firmy Crevi Consulting, która specjalizuje się w szkoleniach dotyczących urządzeń transportu bliskiego.

 

Suwnica to rodzaj dźwignicy, która posiada charakterystyczną konstrukcję umożliwiającą swobodne operowanie ładunkiem o sporej masie. Wewnątrz obiektów przemysłowych zwykle są używane suwnice mostowe. Poruszają się one po torach jezdnych umieszczonych po obu stronach hali, zwykle na sporej wysokości. Suwnica tego typu to dwie czołownice umieszczone równolegle do torów. Na nich znajduje się mechanizm jezdny umożliwiający ruch suwnicy wzdłuż jej obszaru roboczego. Między położonymi po przeciwnych stronach hali czołownicami znajduje się jeden lub dwa dźwigary, po których porusza się wózek z mechanizmem pozwalającym na podnoszenie ładunku. Ruch wózka umożliwia przemieszczenie ładunku w poprzek obszaru roboczego.

 

Inny rodzaj suwnicy to suwnica bramowa. Urządzenia tego rodzaju poruszają się po torowisku ułożonym na wysokości podłoża. Belki suwnicy znajdują się na podporach umieszczonych po obu stronach torowiska. Podczas jazdy suwnicy przemieszcza się więc cała konstrukcja dźwignicy. Za ruch w poprzek obszaru roboczego, podobnie jak w suwnicy mostowej odpowiedzialny jest wózek przemieszczający się wzdłuż jednej lub dwóch belek. Sprzęt tego typu jest zwykle używany na zewnątrz, np. w terminalach kontenerowych morskich lub kolejowych.

 

Uprawnienia operatorów suwnic

 

Do sterowania suwnicą wymagane są odpowiednie uprawnienia. Do niedawna istniały dwie kategorie uprawnień dla operatorów suwnic. Pierwsza to kategoria S II, która pozwalała na obsługę suwnic sterowanych z poziomu roboczego kabiny, a także bezprzewodowo. Osoby z uprawnieniami S II mogły również obsługiwać urządzenia zaliczane do kategorii W II, czyli wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego oraz żurawie stacjonarne warsztatowe.

Wyższą kategoria uprawnień było S I, która dawało możliwość sterowania urządzeniami z kategorii S II, które mogą być obsługiwane z kabiny.

 

Po zmianie przepisów 1 czerwca 2019 r. stare uprawnienia, nawet wydane bezterminowo, pozostają ważne jedynie do 1 stycznia 2024 r. Nowe są jednak już przyznawane według innych zasad. Zgodnie z nimi są wyróżniane nadal dwie kategorie: „Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia” oraz „Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia”, która jest kategorią wyższą. Istotną zmianą jest to, że uprawnienia te nie dają już możliwości obsługi stacjonarnych żurawi warsztatowych.

 

Nowe kategorie są przyznawane terminowo. Ważność nowych uprawnień to 10 lat, w przypadku kategorii „Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia” oraz 5 lat przy kategorii „Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia”. Uprawnienia mogą być odnowione po okresie obowiązywania, o ile przepracowało się przy obsłudze danego urządzenia przynajmniej 3 lata w okresie ich ważności.

 

Kurs na operatora suwnic pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do zdania egzaminu przed komisją powoływaną przez UDT. Kandydat, który chce wziąć udział w kursie operatorów suwnic i przystąpić do egzaminu musi mieć ukończone 18 lat, posiadać przynajmniej wykształcenie podstawowe oraz legitymować się zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do pracy w zawodzie operatora suwnicy wystawione przez specjalistę medycyny pracy.

 

Kurs operatora suwnicy daje pełne podstawy teoretyczne i praktyczne do samodzielnej pracy. Kursant będzie potrafił dokonać sprawdzenia urządzenia, wybrać optymalny i zgodny z przepisami BHP sposób mocowania ładunku oraz właściwe zawiesie. Będzie również umiał wybrać trasę przejazdu, współpracować z hakowym oraz obsługiwać urządzenie podczas pracy.

Podziel się