Materiał Partnera Kasacja auta w świetle przepisów

Kasacja auta w świetle przepisów

Zmorą każdego kierowcy jest moment, kiedy stary samochód nie nadaje się do sprzedaży, ale wyłącznie do kasacji. Co wówczas zrobić? Przede wszystkim pozostawienie niesprawnego i starego auta na parkingu, czy nawet na posesji prywatnej nie jest zgodne
z przepisami. Pojazdy wykluczone z eksploatacji wymagają odpowiedniego działania, które jasno zostało określone odpowiednim ustawami. Jakie obowiązki ciążą na właścicielach nieużywanych i starych samochodów?

 

Zużyte samochody oraz ich kasacja

W przypadku części samochodów, szczególnie tych bardzo starych oraz zaniedbanych, koszty naprawy zazwyczaj przewyższają ich wartość. Oznacza to, że ciągłe inwestowanie w tego typu pojazd staje się po prostu nieopłacalne dla właściciela. Kiedy sprzedaż takiego samochodu staje się również niemożliwa, jedynym słusznym rozwiązaniem jest kasacja pojazdu. W tym miejscu należy zaznaczyć, że zarówno kasacja, jak i złomowanie muszą odbywać się zgodnie z przepisami prawa, które dokładniej zostały opisane 

w następujących dokumentach:

  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym,
  • Dyrektywa unijna z dnia 18 września 2000r. o wyeksploatowanych pojazdach,
  • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach,
  • Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

 

Specjalista z firmy Przedsiębiorstwo Obrotu i Przerobu Surowców Wtórnych"DELTA Sp. J." Jankowski Pluciński Zawada zauważa: Przepisy prawne dokładnie określają, kiedy samochód podlega procesowi związanemu z jego wyrejestrowaniem oraz późniejszymi etapami wiążącymi się z przekazaniem już wyrejestrowanego pojazdu na złomowanie.
 

Złomowanie pojazdu zgodnie z prawem

Pozbywając się samochodu, należy mieć na uwadze fakt, że proces ten musi być zgodny 

z przepisami. Kierowca oczywiście ma możliwość oddania samochodu bezpośrednio na złomowisko, jednak to nie jedyne rozwiązanie. Właściciele pojazdów mogą dodatkowo skorzystać z innych rozwiązań, które również są legalne w świetle prawa, a na których mogą dodatkowo zarobić.

 

Wyeksploatowane samochody bardzo chętnie odkupują zarówno komisy samochodowe, jak i handlarze. Po ustaleniu ceny sprzedaży, podpisaniu dokumentów, następuje przystąpienie do prac. W pierwszej kolejności pojazd musi zostać oczyszczony ze wszystkich płynów – oleju, benzyny, płynu chłodniczego, hamulcowego i innych. Następnie samochód jest złomowany, a na końcu następuje segregacja odpadów. Przed złomowaniem, wyspecjalizowana firma stara się dodatkowo odzyskać część podzespołów, która może zostać wykorzystana np. do naprawy innych modeli będących w dużo lepszym stanie.

 

W przypadku standardowego złomowania samochodu, jego właściciel dostaje stosowny dokument potwierdzający wykonanie prac. Należy następnie przedstawić go między innymi ubezpieczycielowi.

 

Kierowca ma zatem kilka możliwości pozbycia się auta. W każdym z przypadków możliwe jest dodatkowo odzyskanie przynajmniej części pieniędzy, jakie zostały zainwestowane
w pojazd.

Podziel się