Materiał Partnera Dopuszczalne tolerancje przy remoncie silników

Dopuszczalne tolerancje przy remoncie silników

Wszystkie podzespoły mechaniczne muszą być wykonane ściśle według założeń przyjętych przez ich konstruktora. Dotyczy to zwłaszcza wymiarów poszczególnych elementów. Wszelkie odstępstwa od określonego poziomu mogą wpływać na efektywność działania, a także odbijać się na trwałości oraz powodować powstawanie zbyt wysokich obciążeń, które będą przenosiły się na współpracujące z nimi części. Zasady te dotyczą również remontów silników.

Dlaczego tolerancje wymiarowe są tak ważne?

Tolerancja wymiarowa definiuje dopuszczalne odchylenia od wartości, które obowiązują dla konkretnego detalu. Innymi słowy, poziom tolerancji określa, w jakim stopniu poszczególne części będą zgodne z oczekiwaniami osoby, która przygotowała projekt i dokonała potrzebnych obliczeń. Tzw. klasa tolerancji jest podawana dla każdego elementu, który musi być dopasowany do innych części lub z nimi współpracować. Nieprawidłowy wymiar wykraczający poza definiowany przez przyjętą klasę będzie powodował zbyt duże albo zbyt małe luzy. Może to prowadzić do przyspieszonego zużycia z uwagi na powstające tarcie, niedostateczne smarowanie, jeżeli smar nie będzie tworzył warstwy o odpowiedniej grubości lub wydostawał się za sprawą nieszczelności. Skutkiem złej tolerancji będą także powstające wibracje, trudności z montażem, zwłaszcza przy połączeniach pasowanych. W przypadku niektórych procesów np. remontu silnika, przygotowania gniazd do osadzenia łożysk czy wałków lub sworzni zachowanie prawidłowych wymiarów jest szczególnie istotne.

Jakie tolerancje są stosowane w przypadku remontów silników?

Klasy dokładności są określane dla wszystkich detali, w przypadku których zachowanie odpowiednich tolerancji będzie miało znaczenie dla funkcjonowania maszyny oraz procesów związanych z jej produkcją. Zgodnie z normą PN-EN 20286-2 istnieje 18 klas od IT1 do IT18. Klasy od IT0 do IT5 są wykorzystywane przy produkcji elementów aparatury pomiarowej. Klasy IT5–IT11 są używane w przypadku części maszyn o średniej dokładności, a od IT12 do IT16 dla części mało dokładnych. Jeśli klasa tolerancji nie została podana, to dla elementów maszyn przyjmuje się IT14 dla otworów i wałków. W przypadku części silnika obowiązujące tolerancje są określane przez jego producenta. Podaje on potrzebne wartości, jeśli chodzi m.in. o średnicę cylindrów, tłoków czy wału korbowego. Firmą, która zajmuje się remontami silników, jest JURGAL. W jej ofercie znajduje się zarówno kompleksowa regeneracja całych urządzeń, jak i poszczególnych części, a także szlifowanie, honowanie i naprawa siłowników.

 

Podziel się