Materiał Partnera Plan kont w rachunkowości

Plan kont w rachunkowości

Jednym z podstawowych urządzeń ewidencyjnych w rachunkowości jest konto księgowe. Służy ono bieżącemu ujmowaniu dokonywanych przez przedsiębiorstwo operacji finansowych. Działania te są sumowane na koncie i tworzą jego obroty.

Po co w firmie plan kont?

Każde konto księgowe prowadzone jest w celu porządkowania jednorodnych operacji gospodarczych. Dzięki temu możliwe jest przejrzyste odzwierciedlenie aktualnego stanu oraz prześledzenie zmian określonego składnika majątku. Jednak aby zachować porządek w księgowości danego przedsiębiorstwa, potrzebny jest dobrze przemyślany i z góry opracowany system, który nazywamy planem kont – wyjaśnia przedstawiciel Księgarni Ekonomiczno-Prawniczej Księgarnia-Wrzeszcz.

Plan kont indywidualny dla każdej firmy

Każda działalność gospodarcza musi posiadać plan kont w momencie wejścia na rynek lub najpóźniej w chwili wprowadzania księgowości. Struktury księgowości rozmaitych przedsiębiorstw różnią się między sobą, dlatego każde z nich potrzebuje własnego planu. Osoby odpowiedzialne za rachunkowość firmy mogą jednak korzystać ze wsparcia w postaci wzorcowych planów, wykorzystywanych przez spółki o podobnym profilu działalności i dostępne w publikacjach fachowych.

Plan kont – wymóg ustawowy

Zakładowy plan kont jest nie tylko narzędziem, które umożliwia sprawne prowadzenie rachunkowości firmy, ale także dokumentem o charakterze formalnym. Każde przedsiębiorstwo, które prowadzi księgowość, zobowiązane jest do posiadania i stosowania własnego planu kont, a obowiązek ten wynika z Ustawy o rachunkowości.

Co obejmuje plan kont

Konstrukcja planu kont jest określona wymogami wspomnianej wyżej ustawy. Każdy plan kont, niezależnie od charakteru działalności przedsiębiorstwa, musi zawierać wykaz wszystkich numerów i nazw kont oraz zasady księgowania na nich wszelkich operacji finansowych. Elementy, które należy koniecznie uwzględnić podczas przygotowania zakładowego planu kont, to:

  • wykaz kont księgi głównej;
  • reguły tworzenia i działania kont ksiąg pomocniczych;
  • przyjęte metody ewidencji analitycznej;
  • zasady dotyczące wyceny majątku obrotowego i amortyzacji majątku trwałego.

Są to składniki niezbędne dla każdego planu kont, jednak jak zauważyliśmy wcześniej, składowe planu kont będą różnić się w zależności od profilu działalności gospodarczej – przypomina specjalista z Księgarni Ekonomiczno-Prawniczej Księgarnia-Wrzeszcz.

Ponieważ zagadnienia związane z księgowością i prawem finansowym stanowią dynamicznie zmieniającą się dziedzinę, również tworzenie planu kont jest zadaniem trudnym, wymagającym ciągłego sięgania do rzetelnych źródeł informacji. Obecnie na rynku wydawniczym istnieje szereg specjalistycznych publikacji, pomocnych w projektowaniu planów kont m.in. dla spółek z o.o., stowarzyszeń i fundacji, jednostek zajmujących się działalnością handlową i usługową, czy specyficznie dla małych i średnich przedsiębiorstw. 

Podziel się