Nowy e-dowód. Co musisz wiedzieć na jego temat?

Nowy e-dowód. Co musisz wiedzieć na jego temat?

E-dowód ma pojawić się już w marcu 2019 roku. Co się zmieni? Na nowym dokumencie inne będzie między innymi umiejscowienie danych, dzięki czemu ma być on zgodny z prawem międzynarodowym. Ma on także ułatwić obywatelom kontakt z placówkami zdrowia, administracją czy umożliwić podpisywanie dokumentów elektronicznych. Sprawdź, jak będzie wyglądał nowy e-dowód i kto musi wymienić stary dokument na nowy.

Jak będzie wyglądał e-dowód?

Wzór nowego dowodu można zobaczyć na stronie MSWiA. Na awersie dokumentu ma znaleźć się: imię, nazwisko, data urodzenia, płeć i obywatelstwo jego posiadacza. Będzie na nim widnieć także numer dowodu, termin ważności i numer CAN. Ma on zapewnić nawiązanie bezpiecznego połączenia między warstwą elektroniczną nowego dowodu a urządzeniem lub systemem teleinformatycznym za pośrednictwem czytnika kart. Na rewersie dokumentu znajdą się z kolei: numer PESEL, miejsce urodzenia, nazwisko rodowe i imiona rodziców posiadacza dowodu, data wydania dokumentu, informacja o organie wydającym i numer dowodu.

Co zmienią nowe dokumenty?

Nowe dowody mają między innymi usprawnić komunikację obywateli z administracją czy placówkami zdrowia. Będą one wyposażone w specjalny chip, który pozwoli potwierdzić naszą tożsamość w internecie. W pamięci e-dowodu znajdą się również dane identyfikacyjne, w tym zdjęcie biometryczne. Tym samym będzie to dokument podróżny zgodny z wymogami Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego, dzięki czemu jego posiadacz będzie mógł być szybciej obsłużony na lotnisku.

E-dwód będzie również środkiem identyfikacji zwanym profilem osobistym. To oznacza, że będziemy mogli wykorzystywać go do uwierzytelnienia w systemach teleinformatycznych np. w celu realizacji usług online. Elektroniczny dowód zapewni możliwość logowania do portali internetowych administracji publicznej, m.in. do portalu Obywatel.gov.pl i ePUAP. Obywatel Polski posiadający e-dowód będzie mógł także bez przeszkód kontaktować się z administracją europejską. Profil osobisty będzie zamieszczony w dowodzie każdej osoby pełnoletniej

Nowe dokumenty umożliwią również podpisywanie dokumentów elektronicznych. Użycie podpisu osobistego będzie miało taki sam skutek, jak podpis własnoręczny. Certyfikat podpisu będzie zamieszczany w dowodzie osoby, która wyrazi na to zgodę. Jeśli nie wyrazimy zgody ale w przyszłości uznamy, że jest on nam potrzebny, będziemy mogli wystąpić o wymianę dowodu osobistego. W przypadku dokumentów należących do osób poniżej 18 roku życia certyfikat podpisu będzie zamieszczany, jeśli rodzic lub opiekun prawny jego posiadacza wyrazi na to zgodę.

Użycie elektronicznych funkcjonalności dowodu będzie wymagało przyłożenia dokumentu do czytnika i wpisania numeru CAN umieszczonego w dowodzie w postaci cyfrowej i kodu kreskowego lub odczytania numeru CAN przy pomocy czytnika kodu. W przypadku kradzieży dokumentu lub jego zgubienia będzie możliwe zgłoszenie zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w jego warstwie elektronicznej. Takie zawieszenie będzie mogło być zgłoszone na 14 dni. Po upływie tego czasu i niecofnięciu zawieszenua przez właściciela dokumentu dowód osobisty zostanie automatycznie unieważniony.

Nie zmienią się dotychczasowe funkcje dowodu osobistego - nadal będzie on potwierdzeniem naszej tożsamości i obywatelstwa oraz uprawnieniem do przekraczania granic państw europejskich. W przeciwieństwie do starszej wersji, e-dowód będzie ważny bezterminowo.

Od kiedy będą obowiązywać dowody elektroniczne?

Nowy e-dowód będzie wydawany od marca 2019 roku. Czy to oznacza, że posiadacze starych dokumentów będą musieli je wymienić? Na szczęście nie – jak można przeczytać na stronie MSWiA stare dowody zachowają ważność do upływu terminów w nich określonych. Jeśli jednak chcemy już teraz wymienić dokument na nowy, możemy złożyć wniosek o wymianę przed końcem daty ważności starszego dowodu.

Aby móc korzystać z wszystkich funkcji nowych dokumentów, będzie trzeba ustawić własny kod PIN do podpisu osobistego i kod PIN do profilu osobistego. Ustalenie kodów będzie możliwe w urzędzie miasta przy odbiorze dokumentu lub później w dowolnym momencie. Przy odbiorze dowodu otrzymamy także kod PUK, który, podobnie jak w telefonach komórkowych, będzie wykorzystywany w przypadku nieprawidłowego wpisania kodu PIN. PIN będzie potrzebny m.in. do złożenia podpisu osobistego i uwierzytelnienia.

E-dowody są już z powodzeniem wykorzystywane w takich krajach, jak Finlandia, Francja, Hiszpania, Litwa, Niemcy, Szwecja, Węgry czy Włochy.Źródło: https://www.gov.pl/web/mswia/e-dowod

Podziel się