Artykuł sponsorowany Zasady bezpieczeństwa na strzelnicy

Zasady bezpieczeństwa na strzelnicy

Coraz więcej osób strzela w ramach hobby. Aby jednak strzelanie odbywało się w sposób bezpieczny niezbędne jest zachowania kilku zasad, które zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic z 15 marca 2000 roku. Rozporządzenie określa regulamin bezpiecznego funkcjonowania strzelnic, w tym warunków korzystania, sposobu obchodzenia się z bronią i zachowania.

Regulamin na strzelnicy

Każda z osób zainteresowanych strzelaniem powinna znać regulamin strzelnicy, na której ćwiczy. To jak powinien wyglądać regulamin zostało zapisane w Rozporządzeniu w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic z 15 marca 2000 roku. Każda strzelnica ma obowiązek posiadania regulaminu, który będzie określał w sposób czytelny zasady zachowania na obiekcie, które pozwolą zachować bezpieczeństwo osób na nim przebywającym. I tak prowadzący strzelanie odpowiada za bezpieczeństwo użytkowników strzelnicy i osób im towarzyszących. Wyznacza on stanowiska strzeleckie i zapewnia miejsce pobytu dla osób, które nie strzelają. Ponadto prowadzący strzelanie jest zobowiązany do prowadzenia książki rejestru pobytu na strzelnicy, w którym zapisane jest imię i nazwisko korzystającego ze strzelnicy, numer pozwolenia na broń oraz nazwę organu, które pozwolenie to wydało.

Czego zabrania się na strzelnicy?

Strzelnica to miejsce wyjątkowe, w którym należy zachować szczególne zasady bezpieczeństwa. Na strzelnicy zabrania się przede wszystkim osobom towarzyszącym korzystającym ze strzelnicy wchodzenia na stanowiska strzeleckie i dotykania broni. Broń nie może być też używana przez inne osoby niż te, które korzystają ze strzelnicy bez zgody jej użytkownika. Zakazane jest też spożywanie alkoholu i używanie środków odurzających, a także przebywania na terenie strzelnicy osób pod ich wpływem. Jest to szczególnie ważne w przypadku organizowanych imprez, w tym spotkań kawalerskich czy imprez integracyjnych. Osoby takie muszą przed wejściem na strzelnicę zaznajomić się z regulaminem i złożyć podpis potwierdzający zapoznanie się z nim, w tym z grożącymi sankcjami za nieprawidłowe zachowanie na strzelnicy.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas