Materiał Partnera Zakres działania agencji pracy w rozumieniu prawa

Zakres działania agencji pracy w rozumieniu prawa

Zakres usług agencji pracy określona jest w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zasady jej funkcjonowania jako podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą określone są w ustawie Prawo Przedsiębiorców, zgodnie z którą agencja musi zostać wpisana do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia. Przyjrzyjmy się bliżej, jak w świetle prawa wygląda funkcjonowanie takiej agencji.

Trzy sfery usług

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy określa zakres usług, jakie prowadzić może agencja pracy. Podzielić możemy go na trzy podstawowe sfery: pośrednictwo pracy, jakie prowadzi agencja M Global, pośrednictwo pracy tymczasowej oraz doradztwo zawodowe i personalne.

Pośrednictwo pracy prowadzone przez agencję obejmuje przede wszystkim udzielanie pomocy osobom poszukującym zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz pracodawcom w pozyskaniu odpowiednich pracowników. Wiąże się z tym uzyskiwanie i rozpowszechnianie ofert pracy. Agencja udziela informacji – pracodawcom o kandydatach i obu stronom o zmianach zachodzących na rynku pracy. Jej zadaniem jest inicjowanie i organizacja kontaktów między kandydatami a pracodawcami. Mogą też kierować kandydatów do pracy za granicą u zagranicznych pracodawców lub cudzoziemców do pracy w kraju u polskich pracodawców. Tą drogą często pozyskiwani są pracownicy z Ukrainy.

W ramach doradztwa personalnego i zawodowego agencja pracy przeprowadza analizy zatrudnienia, określa kwalifikacje i predyspozycje pracowników względem wykonywania określonej pracy. Zajmuje się również weryfikacją umiejętności kandydatów. Wskazuje pracodawcom źródła oraz metody pozyskiwania kandydatów. Poszukującym zatrudnienia pomaga w wyborze zawodu i miejsca zatrudnienia, prowadzi zajęcia aktywizujące. Biuro pośrednictwa pracy udziela pomocy pracodawcom w kwestii doboru kandydatów.

Ostatnią sferą działalności jest agencja pracy tymczasowej. Polega ona na zatrudnianiu pracowników tymczasowych i kierowaniu ich do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy.

Obowiązki agencji zatrudnienia

W myśl ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy biuro pośrednictwa pracy nie może pobierać od osób, dla których poszukuje zatrudnienia opłat innych niż koszty dojazdu i powrotu osoby kierowanej, wydania wizy, badań lekarskich czy tłumaczenia dokumentów.

W przypadku pracy tymczasowej agencja pracy odpowiedzialna jest z przebieg formalności. Często też to ona zajmuje się organizacją dojazdu oraz zakwaterowania pracowników – szczególnie w przypadku kierowania całej grupy. Może też zająć się prowadzeniem szkoleń i tłumaczeń szkoleń dla cudzoziemców.

Podziel się