Materiał Partnera Spis przydatnych informacji w temacie zaburzeń rozwoju mowy u dzieci

Spis przydatnych informacji w temacie zaburzeń rozwoju mowy u dzieci

Zaburzenia rozwoju mowy u dzieci to zjawisko, którego zdecydowanie nie można uznać za pożądane. Wszystko zależy jednak od konkretnego przypadku, gdyż zaburzenia rozwoju mowy mogą przebiegać w przeróżny sposób, a także mogą odznaczać się zróżnicowanym stopniem nasilenia. Po więcej przydatnych informacji związanych z tym tematem zapraszamy do poniższego wpisu.

Struktury anatomiczne

Pierwszą kwestią, którą należy poruszyć w temacie zaburzeń rozwoju mowy u dzieci jest to, z jakimi strukturami anatomicznymi mamy do czynienia w przypadku warunkowania mowy. Tutaj, przede wszystkim trzeba wspomnieć o udziale takich struktur, jak kora mózgowa czy nerwy czaszkowe odpowiadające za skuteczne unerwienie mięśni artykulacyjnych. Oprócz tego, spore znaczenie w rozwoju mowy ma także tak zwany układ pozapiramidowy, który to odpowiada za utrzymywanie pewnego określonego napięcia wspomnianych wyżej mięśni. To oczywiście nie wszystko, gdyż duże znaczenie ma również móżdżek, który to z kolei odpowiada za synchronię oraz następczość ruchów mięśni artykulacyjnych. Dodatkowo, dobrze wiedzieć, że móżdżek jest bezpośrednio odpowiedzialny za melodykę mowy.

Skoro już zajmujemy się wymienianiem poszczególnych struktur anatomicznych biorących udział w warunkowaniu mowy, musimy także napomknąć o udziale układu oddechowego. Układ ten odpowiada bowiem za prawidłowy przepływ powietrza do układu fonacyjnego oraz artykulacyjnego. W związku z tym tematem, trzeba także wyróżnić poszczególne obszary związane z mową. Są to w głównej mierze ośrodek Broca, ośrodek Wernickego oraz styk skroniowo-ciemieniowo-potyliczny. Ośrodek Broca ulokowany jest w tylnej części zakrętu czołowego dolnego oraz odpowiada za analizę ruchów narządów artykulacyjnych. Ośrodek Wernickego z kolei stanowi ośrodek czuciowy mowy odpowiedzialny za analizę oraz syntezę dźwięków. Styk skroniowo-ciemieniowy potyliczny jest powiązany z polem wzrokowym mowy oraz polem gnostyczno-werbalnym.

Zaburzenia rozwoju mowy

Mając za sobą najważniejsze informacje związane ze strukturami anatomicznymi, możemy teraz przejść do opisu kwestii związanych bezpośrednio z zaburzeniami rozwoju mowy. Zanim jednak to zrobimy, pragniemy nadmienić, że tekst ten powstał we współpracy ze specjalistami z pracowni logopedycznej Dyna Lingua M.S. Tak więc, dobrze będzie wspomnieć o kilku najważniejszych kwestiach związanych z podziałem zaburzeń rozwoju mowy. Mamy tutaj do czynienia w głównej mierze z zakłóceniami rozwoju mowy, które to dotyczą określonych przypadków. Mowa jest o określonym etapie w rozwoju mowy u dziecka, który to nie pojawił się we właściwym momencie, czyli najczęściej wystąpił po prostu później niż powinien. Taka sytuacja jest zazwyczaj powiązana z wolniejszym tempem dojrzewania ośrodkowego układu nerwowego.

W przypadku zaburzeń rozwoju mowy będziemy mieli do czynienia także z rozwojowymi zaburzeniami mowy. W ich przypadku, mowa jest przede wszystkim o rozwoju mowy odznaczającym się nieprawidłowym przebiegiem od samego początku. Co więcej, rozwojowe zaburzenia mowy powiązane są także z brakiem stwierdzenia okresu rozwoju, który to jest zgodny z normą dla danego wieku dziecka. Do czynienia możemy mieć także z nabytymi zaburzeniami mowy, w przypadku których dochodzi do zatrzymania rozwoju mowy, regresu do poprzednich stadiów, a w skrajnych przypadkach nawet utraty umiejętności mówienia czy też rozumienia mowy.

Główne przyczyny

Oczywiście, zdecydowana większość zaburzeń rozwoju mowy jest powiązana z konkretnymi przyczynami. W tym zakresie, trzeba wspomnieć przede wszystkim o zaburzeniach mowy zewnątrzpochodnych, czyli takich, które to nie wynikają z defektów anatomicznych. Do czynienia możemy mieć również z zaburzeniami mowy wewnątrzpochodnymi, spośród których wyróżnimy tylko kilka przykładów. Jest to między innymi afazja, czyli częściowa lub całkowita utrata znajomości języka jako skutek uszkodzenia określonych struktur mózgowych. Oprócz tego, wspomnieć należy także o jąkaniu, nerwicach mowy czy chociażby dysglosji.

Opracowanie:

Dyna Lingua M.S. Pracownia logopedyczna Małgorzata Młynarska

Wrocław , Kozanowska 111 lok. 19

Podziel się