Materiał Partnera Praca w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji

Praca w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji

Coraz większa liczba cudzoziemców stara się uzyskać zezwolenie na legalną pracę w Polsce, na podstawie wykonywania działań pracowniczych w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji. Mówi o takim rozwiązaniu prawnym Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach – art. 127 – wraz z aktami wykonawczymi. Dowiedz się, jakie najważniejsze zasady zostały nakreślone.

Komu możesz zostać wydane pozwolenie na pracę w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji?

Pozwolenie na pracę w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, mogą uzyskać cudzoziemcy z wykształceniem wyższym lub udokumentowanym pięcioletnim stażem pracy, związanym ściśle z wyuczonym zawodem, którego poziom musi być tak wysoki, jak przy uzyskiwaniu tytuły licencjata lub magistra. Mowa zatem przede wszystkim o inżynierach, biologach, geodetach, lekarzach, doradcach ubezpieczeniowych, czy też menadżerach oraz nauczycielach. Warto przy tym wiedzieć, że tacy specjaliści bardzo często przybywają do Polski, szukając godnego zatrudnienia, z takich państw, jak Rosja, Ukraina, Białoruś, Armenia, Kazachstan, Mołdawia, czy Gruzja, gdzie warunki pracy są znacznie niższe standardami, niż polskie, muszące spełniać wysokie normy europejskie. Z roku na rok zwiększa się zatem liczba osób, które zainteresowane są, i które z powodzeniem uzyskują pozwolenie na pracę w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji.Minimalne wynagrodzenie brutto

Jeśli chodzi o minimalne wynagrodzenie brutto, którym objętym są cudzoziemcy, pracujący w zawodach wysokich kwalifikacji, warto wiedzieć, że nie może ono być niższe równowartości 150% kwoty przeciętnej wypłaty w gospodarce narodowej – w roku poprzedzającym zawarcie umowy – ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. To pozwala uniknąć sytuacji, w której np. rosyjscy onkolodzy, biotechnolodzy, czy inżynierowie budowlani, uzyskują wynagrodzenie niższe, niż np. polscy pracownicy na niskich szczeblach zawodowych. Taka regulacja kwot wypłat, pozwala pozyskać w Polsce prawdziwe światowe talenty. Warto wiedzieć, że podobne systemy, są w każdym kraju Europy Zachodniej.

Udzielanie zezwolenia

Opisywany typ zezwolenie wiąże się z koniecznością przejścia przez złożone procedury administracyjne. Ważne jest dostarczenie pakietu licznych dokumentów, wśród których nie może zabraknąć wniosku (składany do wojewody) – pobierane są wtedy od cudzoziemca linie papilarne. Istotna jest także opłata skarbowa i za kartę pobytu. Kosztami odpowiednio są: jednorazowo 440 złotych + 50 zł. Ze względu na dużą liczbę spraw urzędy wojewódzkie nie nadążają z wydawaniem decyzji w terminach ustawowych, w związku z tym czas wydania decyzji może wynieść kilka miesięcy, w zależności od urzędu, w którym złożono wniosek.

Dokładne informacje dotyczące tego, komu i na jaki okres może zostać udzielone zezwolenie, gdzie i kiedy złożyć wniosek, jakie są niezbędne dokumenty, a także jakie prawa przysługują cudzoziemcowi, udzielają specjaliści spraw obcokrajowców: Krystian Kamiński i Adam Hutnikiewicz prowadzący agencję doradztwa NONLIMES. Z jej pełną ofertą usługową warto zapoznać się na jej dedykowanej stronie internetowej.

Podziel się