Materiał Partnera O czym pamiętać w opiece nad dzieckiem z niepełnosprawnością ruchową?

O czym pamiętać w opiece nad dzieckiem z niepełnosprawnością ruchową?

Informacja o pewnych dysfunkcjach ruchowych u dziecka może być pewnym szokiem dla rodziców. Bardzo ważne jest w takim przypadku właściwe poradzenie sobie z nową rzeczywistością. Na szczęście opiekunowie mogą liczyć na wsparcie wielu organizacji oraz specjalistów. Dzięki temu będą w stanie zapewnić właściwy rozwój swojemu podopiecznemu i zdobyć siłę na walkę z przeciwnościami na tej drodze.

Zaakceptowanie sytuacji

Niepełnosprawność ruchowa u dziecka może budzić u jego rodziców wiele skrajnych emocji, bez względu na to, czy trwa ona od samych narodzin, czy pojawia się na pewnym etapie życia malucha. Naturalną reakcją jest początkowa złość, rozczarowanie, niepewność co do podołania takiemu zadaniu wychowawczemu. Takie emocje są normalną reakcją na tego rodzaju sytuację, ważne jednak, aby stanowiły jedynie jej początkową fazę. Trudność w uporaniu się z takimi odczuciami, warto skonsultować ewentualnie z psychoterapeutą, aby nie odbiły się one na dziecku. Nasze negatywne nastawianie będzie bowiem przekładać się na poczucie wartości malucha. Ważne jest przejście w stan akceptacji, jak również próby zorganizowania życia z uwzględnieniem potrzeb pociechy. W otoczeniu jej odpowiednią opieką oraz stworzeniem właściwych warunków do rozwoju może pomóc między innymi Fundacja Pomocy Rodzinie „Gwiazdeczka” z Warszawy.

Walka ze stereotypami

Nie da się ukryć, że osoby niepełnosprawne ruchowo nadal napotykają na swojej drodze wiele barier i to nie tylko architektonicznych. Mowa bowiem o pewnej stygmatyzacji i powielaniu niekorzystnych stereotypów na ich temat, na przykład o ich niesamodzielności, wycofaniu. Bardzo ważne, aby zachowania rodziców nie powodowały ich powielania. To właśnie oni powinni najaktywniej obalać szkodliwe mity, pokazując, że ich dziecko może być samodzielne w odpowiednim dla jego umiejętności zakresie. Stąd też bardzo ważna jest pomoc w codziennym życiu, ale nie przybierająca formy wyręczania we wszystkim. Tylko wiara we własną pociechę, pomimo pewnych jej ograniczeń ruchowych pomoże jej stać się bardziej samodzielną i poradzić sobie na późniejszych etapach życia. To najskuteczniejszy sposób wsparcia, podobnie jak angażowanie się w działania na rzecz osób niepełnosprawnych w różnych fundacjach i stowarzyszeniach.

Integracja społeczna

Drugi istotny aspekt w wychowania malucha z dysfunkcjami ruchowymi to zapewnienie mu kontaktu z rówieśnikami. Jedną z najgorszych rzeczy, jakie można zrobić, to odizolować dziecko w obawie przed jego dyskryminacją, wyśmianiem, zranieniem ze strony innych osób. Każde dziecko, bez względu na jego stan zdrowia do prawidłowego rozwoju potrzebuje właśnie takich bodźców. Niezwykle istotna jest umiejętność budowania relacji, wyrażania swoich emocji – to wszystko odbywa się poprzez kontakt z innymi dziećmi i to nie tylko tymi, które również borykają się z niepełnosprawnością ruchową. To w gestii rodzica leży między innymi nauka swojej pociechy reguł, jakie panują w grupie, włączenie jej do zabaw i pokazanie, jaką radość daje przebywanie z innymi. To również sprawi, że w pewnym stopniu uniezależnimy malucha od siebie. Warto więc korzystać z oferty zajęć integracyjnych, czy zorganizowanego wypoczynku dla dzieci z niepełnosprawnościami. 

Opracowanie:

Fundacja Pomocy Rodzinie Gwiazdeczka

Warszawa , gen. R. Abrahama 5 lok. 4

Podziel się