Materiał Partnera Możliwe formy zatrudnienia pracowników z zagranicy

Możliwe formy zatrudnienia pracowników z zagranicy

Otwarte granice sprzyjają poszukiwaniu zatrudnienia poza ojczyzną. Dla wielu obcokrajowców Polska jest miejscem atrakcyjnym, gdzie mogą liczyć na dobre warunki zatrudnienia i wysokie zarobki. Również polscy przedsiębiorcy chętnie angażują pracowników z zagranicy, w tym z Ukrainy. Jakie formy zatrudnienia mogą być tu stosowane i z których warto korzystać?

Zatrudnienie obcokrajowca

Pracownicy z krajów takich jak Ukraina, Albania, Bangladesz czy Indie są atrakcyjni dla polskich firm z kilku powodów. Często stanowią alternatywę dla braku odpowiednio wykwalifikowanych polskich pracowników. Są ponadto dyspozycyjni i mobilni, co jest szczególnie przydatne w przypadku wykonywania obowiązków zawodowych w delegacji. W znalezieniu właściwych kandydatów do pracy pomagają agencje pośrednictwa pracy takie jak firma Olma sp. z o.o. w Częstochowie. Wsparcie profesjonalistów będzie tu nieocenione ze względu na formalności, jakich należy dopełnić, zatrudniając cudzoziemców. Bez dodatkowych zezwoleń zatrudnić w Polsce można pracowników z Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Obywatele pozostałych państw mogą zostać zatrudnieni jedynie na podstawie odpowiednich dokumentów (karty pobytu, wizy).

Formy zatrudnienia przysługujące osobom z zagranicy są takie same jak w przypadku polskich pracowników. Oznacza to, że obcokrajowcy mogą zostać zatrudnieni na podstawie:

  • umowy o pracę;
  • umowy na okres próbny lub na zastępstwo;
  • umowy na czas nieokreślony;
  • umowy zlecenia;
  • umowy o dzieło;
  • umowy o pracę nakładczą;
  • umowę o pomocy przy zbiorach.

Pamiętać przy tym należy, że cudzoziemcowi zatrudnionemu na podstawie umowy przysługuje wynagrodzenie co najmniej w wysokości minimalnego wynagrodzenia w Polsce, które w 2020 roku wynosi 2600 zł brutto. Minimalna stawka godzinowa wynosi natomiast 17 zł brutto.

Outsourcing pracowniczy

Duże firmy coraz częściej decydują się na przekazanie pewnych zadań i czynności zewnętrznym podmiotom w ramach outsourcing pracowniczego. Forma ta znajduje zastosowanie również w przypadku zatrudniania pracowników z Ukrainy czy innych państw. Agencje pracy tymczasowej specjalizujące się w tego rodzaju usługach odpowiadają za selekcję kandydatów spełniających oczekiwania pracodawcy i na podstawie stosowanych umów niejako „wypożyczają” ich firmie na potrzeby realizacji konkretnych działań. Outsourcing pracowniczy znajduje zastosowanie szczególnie w przypadku zadań wykonywanych jednorazowo czy okresowo, ale może być też podstawą pracy stałej.

Korzystanie z tej formy współpracy pozwala obniżyć koszty związane z prowadzeniem rekrutacji oraz samym zatrudnieniem. Ze wszelkie formalności związane z zatrudnieniem obcokrajowców odpowiada firma outsourcingowa. Agencje pracy tymczasowej oferujące usługi tego typu mają dostęp do baz danych i zgłoszeń kandydatów, co pozwala usprawnić procedurę rekrutacji. W ramach outsourcingu pracowniczego do realizacji zadań kierowani są jedynie odpowiednio wykwalifikowani pracownicy, co eliminuje konieczność ich szkolenia.

Opracowanie:

Olma Sp. z o.o.

Częstochowa , Huculska 40

Podziel się