Materiał Partnera Czym jest dom pomocy społecznej i kto może zostać do niego skierowany?

Czym jest dom pomocy społecznej i kto może zostać do niego skierowany?

Dom opieki społecznej to miejsce, w którym świadczy się usługi osobom starszym bądź schorowanym, wymagającym dodatkowej opieki. Co zrobić, aby zamieszkać, w domu opieki społecznej i  kto może zostać tam skierowany. Co mają na celu usługi wykonywane w domach opieki społecznej i czy odbywają się tam dodatkowe zajęcia dla mieszkańców? Co zapewnia dom pomocy społecznej?

Kto może zostać skierowany do domu pomocy społecznej?

Dom pomocy społecznej zapewnia odpowiednie warunki bytowe, zapewnia usługi opiekuńcze oraz zajęcia wspomagające w formie terapii zajęciowej i zabiegi rehabilitacyjne. Mieszkańcy mają także możliwość zaspokojenia swoich potrzeb religijnych. Do domu opieki pomocy społecznej mogą trafić osoby starsze, schorowane oraz niepełnosprawne. Dom Pomocy Społecznej im. Sue Ryder w Kałkowie przyjmuje osoby wymagające całodobowej opieki, osoby, które nie są w stanie zabezpieczyć podstawowych potrzeb bytowych, osoby z chorobą Alzheimera, osoby starsze będące w trudnej sytuacji życiowej, niemogące liczyć na opiekę rodziny, bliskich osób czy gminy. Nasz dom spełnia najwyższe wymogi standardu, będąc przytulnym i bezpiecznym miejscem dla naszych mieszkańców.  Zapewniamy usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób w podeszłym wieku wymagających całodobowej opieki oraz osób przewlekle chorych wymagających troski i pielęgnacji.

Co zrobić, aby zostać mieszkańcem naszego domu?

Aby zamieszkać w naszym domu pomocy społecznej, należy zgłosić potrzebę opieki. Możemy zrobić to sami lub przy pomocy rodziny, sąsiadów czy przyjaciół. Nasi pracownicy wydają stosowne decyzje dotyczące skierowania do domu pomocy społecznej. Konieczność opieki, z racji wieku lub choroby, może zostać potwierdzona przez lekarza pierwszego kontaktu. Nasz zastęp pielęgniarek i lekarzy specjalistów zadba o Twoje potrzeby bytowe i opiekuńcze. Zapewniamy także wsparcie duchowe i psychologiczne oraz dostęp do świadczeń z zakresu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Zapewniamy także usługi wspomagające rozwijające zainteresowania naszych mieszkańców. Nasza terapia zajęciowa obejmuje zajęcia plastyczne, rękodzielnicze, stolarskie, ogrodnicze, muzykoterapie oraz zajęcia teatralne, dzięki czemu lepiej poznasz naszych mieszkańców i spędzisz z nimi miło czas. Zajęcia rehabilitacyjne pozwolą zadbać o Twoją sprawność fizyczną i psychiczną. Zapewniamy też dostęp do telewizji i książek i organizujemy wycieczki i imprezy integracyjne. Nasza kompleksowa opieka pozwoli czuć Ci się bezpiecznie w naszym ośrodku i zapewnimy zaspokojenie Twoich podstawowych potrzeb.

Opracowanie:

Dom Pomocy Społecznej im. Sue Ryder

Starachowice , dr Borkowskiego 4

Podziel się