Materiał Partnera Co wchodzi w skład systemów przeciwpożarowych?

Co wchodzi w skład systemów przeciwpożarowych?

System przeciwpożarowy możemy określić ogólnie jako system, którego zadaniem jest ochrona ludzi i mienia przed zagrożeniami pożarowymi. Podstawowy system przeciwpożarowy składa się z detektorów ognia i dymu, sygnalizacji pożarowej oraz centrali, która steruje całością. Jak to wszystko wygląda w praktyce? - Przyjrzyjmy się schematowi systemu sygnalizacji pożarowej.

Wszystko zaczyna się od centrali

Choć zawsze indywidualnie dobierany do obiektu, schemat sygnalizacji pożarowej zawsze jest podobny, o czym opowiadają nam przedstawiciele firmy Electronics Box z Łodzi. Wszystko zaczyna się od centrali – tak możemy w najprostszy sposób ująć fakt, że to do niej podłączone są wszystkie elementy, które chcemy przybliżyć. Centrala systemu przeciwpożarowego połączona jest poprzez moduł komunikacyjny z programem zdalnej sygnalizacji stanów pracy, dzięki któremu zarządcy obiektu mogą na bieżąco monitorować, czy czujniki systemu nie wykryły niepokojących sygnałów. Przyglądając się konkretnemu rozwiązaniu – systemom sygnalizacji pożarowej Satel – widzimy, że program zdalnej sygnalizacji zainstalowany na komputerze ma formę wirtualnego panelu, który pozwala na wizualizację alarmów z poszczególnych wejść, podgląd listy bieżących uszkodzeń oraz wskazywanie bieżących blokad i testów. Centrala w tym systemie może współpracować również z tzw. panelami wyniesionymi, czyli panelami zdalnej obsługi, które umożliwiają obsługę systemu z miejsca oddalonego od fizycznej lokalizacji centrali, powielając jej interfejs użytkownika.

Czujniki, sygnalizatory, ręczne ostrzegacze pożarowe

Czujniki w systemach przeciwpożarowych to czujki dymu, czujki ciepła i wielodetektorowe czujki, które są wyposażone zarówno w sensory dymu, jak i ciepła. Nowoczesne czujki są na tyle zaawansowane, że potrafią wykrywać pożary testowe (mówiąc prostym językiem: przeprowadzane próby, czy wszystko zadziała dobrze, jeśli rzeczywiście zdarzy się pożar), a nawet zasygnalizować, że ich komory pomiarowe są zabrudzone i należy je wyczyścić, by wciąż mogły działać sprawnie. Czujniki połączone są z zewnętrznymi wskaźnikami – sygnalizatorami optycznymi, najczęściej z wykorzystaniem diody LED. Częścią systemu przeciwpożarowego są również połączone z centralą ręczne ostrzegacze pożarowe, które wszyscy kojarzymy jako przyciski za szybką w czerwonych puszkach montażowych montowanych na ścianach. Ostatni podstawowy element systemu to akustyczne sygnalizatory pożarowe, najczęściej połączone bezpośrednio z centralą.

Podziel się