Materiał Partnera Autyzm u dziecka – gdzie zgłosić się po pomoc?

Autyzm u dziecka – gdzie zgłosić się po pomoc?

Autyzm sprawia, że osoba ze spektrum często zdaje się żyć we własnym świecie. Utrudnia to codzienne funkcjonowanie takiej osoby w społeczeństwie. Jednak wczesne rozpoznanie i dobrze dobrana, wielopłaszczyznowa terapia może zapewnić dziecku lepsze warunki do rozwoju. Warto, więc wiedzieć gdzie zgłosić się po pomoc, jeśli podejrzewamy, że dziecko przejawia pewne zachowania charakterystyczne dla autyzmu.

Metody terapii autyzmu

Wiadomość o tym, że dziecko jest w spektrum autyzmu to z pewnością duży szok, który  wprawia rodziców w zagubienie i wiele innych emocji, w tym poczucie winy. Na szczęście można szukać pomocy w kilku miejscach. Przede wszystkim warto odwiedzić poradnię psychologiczno - pededagogiczną i otrzymać fachową opinię. Ale może najpierw warto odwiedzić lokalne wyspecjalizowane ośrodki, jak Fundacja "Możemy Więcej”Ośrodek w Gliwicach zrzesza specjalistów z różnych dziedzin, dzięki czemu łatwiej ustalić, jaka droga terapii dla dziecka będzie najlepsza oraz otrzymać wsparcie dla całej rodziny.

Całkowite wyleczenie autyzmu jest niemożliwe, gdyż nie jest to choroba w ogólnym rozumieniu, a zaburzenie rozwojowe. Potrzebne są więc działania terapeutyczne o dużo szerszym, holistycznym podejściu. Bardzo skuteczne w terapii autyzmu okazują się metody wspierające rozwijanie podstawowych umiejętności niezbędnych każdemu człowiekowi do funkcjonowania. Dobrze skomponowana terapia autyzmu pomoże również mniejszych natężenie pewnych zachowań i objawów. W Polsce najczęściej stosuje się całościowe metody terapii, taki jak:

 • metoda behawioralna,
 • TEACCH,
 • metoda ESDM (Early Start Denver Model),
 • RDI,
 • metoda Opcji,
 • model DIR/Floortime,
 • metoda 3i.

Istnieje również cała gama działań pomocniczych, które łagodzą codzienne zmagania ze światem zewnętrznym dzieci z autyzmem. Świetnie sprawdza się tu pomoc zwierząt, czyli dogoterapia lub hipoterapia. Pomocne są również działania wspomagające, jak logarytmika, muzykoterapia, terapie usprawniające motorykę dużą i małą, czy też bardziej techniczny biofeedback. Terapie wspierające zaburzenia autyzmu pomagają rozwijać konkretne umiejętności czy sfery niezbędne w codziennym życiu np. uczą komunikacji alternatywnej. Terapia dla osób w spektrum autyzmu musi być „skrojona na miarę”, bo nie ma dwóch takich samych autystyków. Każdy z nich wymaga indywidualnego podejścia, więc łączenie wielu metod i technik terapeutycznych jest kluczowe dla osiągania efektów terapeutycznych. To robimy w naszej Fundacji, bo razem naprawdę możemy więcej.

Diagnostyka autyzmu

Autyzm może stwierdzić tylko specjalista, a więc lekarz psychiatra lub pediatra. Dzieci z podejrzeniem spektrum muszą przejść wiele badań i testów, aby ostatecznie potwierdzić lub zanegować obecność autyzmu. Proces ten jest długi, często pełen wyzwań i problemów po drodze, jednak trzeba podjąć ten wysiłek – dla dobra dziecka, które zostawione samo sobie nie będzie w stanie poradzić sobie z przystosowaniem do życia w społeczeństwie. 

Diagnoza autyzmu polega przede wszystkim na obserwacji zachowania dziecka. Odbywa się to w trzech strefach: interakcji społecznych, komunikacji i sztywności zachowania. Konieczny jest też wywiad z rodzicami, który powinien zostać przeprowadzony przez interdyscyplinarny zespół złożony ze specjalistów różnych dziedzin. Trzeba pamiętać, że każde spektrum autyzmu jest inne, pewne zachowania charakterystyczne dla autystyków mogą się pojawić, ale nie muszą. Przydatne będą różne dodatkowe źródła wiedzy, jak filmiki nagrywane przez rodziców czy opinia wydana przez nauczyciela. Ponadto lekarz prowadzący może zlecić dodatkowe testy:

 • badania przesiewowe,
 • badania genetyczne,
 • badanie słuchu i wzroku,
 • konsultacja z neurologiem. 

Badania pozwolą wykluczyć inne dolegliwości jak epilepsja czy niedosłuch. Autyzm diagnozuje się nie tylko u małych dzieci, które trafiły do specjalisty dzięki czujnej obserwacji rodziców. Zdarza się, że dopiero w szkole okazuje się, że dziecko ma problemy w kontaktach z rówieśnikami czy z nauką. Apelujemy do Was rodzice, jeżeli cokolwiek Was niepokoi w zachowaniu dziecka od najmłodszych lat jego życia, poszukajcie placówek takich jak  Fundacja "Możemy Więcej". Skonsultujcie ze specjalistami swoje spostrzeżenia, a jeżeli się potwierdzą, wspomóżcie swoje dziecko w rozwoju. Im szybciej, tym lepiej! 

Opracowanie:

Fundacja "Możemy Więcej"

Gliwice , Cichociemnych 18

Podziel się