Materiał Partnera Regulacje prawne dotyczące działalności kantorów w Polsce

Regulacje prawne dotyczące działalności kantorów w Polsce

Kantor to szczególnego rodzaju przedsiębiorstwo, które świadczy usługi z zakresu wymiany walut. Przed koniecznością wymiany pieniędzy stanął chyba każdy z nas, a na pewno każda osoba, która podejmuje się zagranicznych podróży. Czy prowadzenie kantoru podlega takim samym zasadom, jak prowadzenie sklepu czy zakładu usługowego?

Transakcje dokonywane w kantorze wymiany walut nie mogą podlegać identycznym przepisom, jak zakupy w sklepie spożywczym czy korzystanie z usług innego typu przedsiębiorstw – mówi specjalista z kantoru „Alex”. Kantor prowadzi skup pieniędzy, przy czym ceny poszczególnych walut zmieniają się bardzo szybko, właściwie z dnia na dzień. Działalność kantorów jest niezbędna, a jednocześnie stwarza możliwość do prowadzenia rozmaitych spekulacji finansowych i oszustw. Dlatego funkcjonowanie kantorów kwalifikowane jest do działalności regulowanych.

Po co specjalne regulacje dla kantorów?

Najważniejsza kwestią w działalności kantorów walutowych jest bezpieczeństwo nie tylko osób korzystających z jego usług, ale również właściciela i... państwa, ponieważ brak kontroli nad transakcjami walutowymi może prowadzić do procederów związanych z tzw. „praniem brudnych pieniędzy”, pochodzących z nielegalnej działalności. Aby nie dochodziło do takich sytuacji, działalność kantorów jest ściśle regulowana i kontrolowana przez niezależne organy. 

Kto może prowadzić kantor?

Dokładne przepisy dotyczące działalności kantorów zawarte są w ustawie o Prawie dewizowym. Każdy przedsiębiorca, który chce rozpocząć działalność kantorową musi uzyskać wpis do rejestru, prowadzonego przez Prezesa NBP. W celu uzyskania takiego wpisu należy spełnić szereg warunków, m.in. wykazać zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa skarbowe lub popełnione dla korzyści majątkowych lub osobistych. Takie same warunki muszą spełniać pracownicy kantoru.

Kto może pracować w kantorze?

Dodatkowe wymogi dla osób świadczących usługi w zakresie wymiany walut obejmują specjalistyczne przygotowanie. Za takie uznaje się ukończenie fachowych kursów, które dotyczą zarówno prawnych, jak i praktycznych kwestii związanych z tego typu działalnością oraz posiadanie świadectw dokumentujących uczestnictwo w tych szkoleniach – wyjaśnia nasz rozmówca z warszawskiego kantoru „Alex”.

Z odbywania szkoleń fachowych zwolnione są osoby, które legitymują się co najmniej rocznym doświadczeniem w pracy w banku, na stanowiskach wymagających obsługi transakcji walutowych. Oprócz właściwego świadectwa pracy, osoby takie muszą dostarczyć oświadczenie o znajomości przepisów ustawy o działalności kantorowej.

Obowiązki przedsiębiorcy – właściciela kantoru

Wszystkie transakcje dokonane w kantorze muszą być dokładnie ewidencjonowane. Dodatkowo, po każdej dokonanej transakcji kupna-sprzedaży kantor powinien wydać dowód przeprowadzonej transakcji. Sam lokal kantoru walutowego musi być wyposażony w ten sposób, by zapewniał pełne bezpieczeństwo. Wspomniane wcześniej zaświadczenie o niekaralności musi być uzyskiwane na nowo w rocznych odstępach czasu.

Podziel się