Materiał Partnera Odszkodowania za szkody górnicze – jak i kiedy możemy je uzyskać?

Odszkodowania za szkody górnicze – jak i kiedy możemy je uzyskać?

Położenie nieruchomości na terenie górniczym wiąże się ryzykiem negatywnego wpływu kopalni na budynki, grunty oraz pola. Oznacza to, że mieszkańcy tych obszarów powinni zabezpieczyć swoje nieruchomości, ale też, że w przypadku powstania zniszczeń wynikających z działalności zakładu górniczego istnieje możliwość starania się o odszkodowanie.

Co podlega odszkodowaniu?

Na zniszczenia pochodzenia górniczego narażone są wszystkie znajdujące się na terenie otaczającym kopalnię domy wolnostojące oraz gospodarstwa rolne. Ze względu na szerokie spektrum skutków, jakie jej działalność może powodować w otoczeniu, rekompensacie podlegają zniszczenia budynków w postaci pęknięć, pochylenia i zawalenia, zalania piwnicy oraz wielu innych. Podlegają temu zarówno domy, jak i inne budynki gospodarcze czy garaże.  Ponadto kopalnia zobowiązana jest zapłacić odszkodowania za szkody na gruntach: podtopienia, osunięcia, uszkodzenie i unieruchomienie maszyn oraz instalacji, a także wysuszenia. Zagrożone są również plony.

Firma Kompensata zajmuje się udzielaniem wsparcia w uzyskaniu odszkodowania za szkody górnicze. Pamiętajmy, że przysługuje nam ono niezależnie od rozmiarów szkody i wartości poniesionych strat. Kopalnia zobowiązania jest od przywrócenia zniszczonej nieruchomości pierwotnego stanu – poprzez wypłatę pieniężnego odszkodowania albo poprzez naprawę szkód.

Możliwości uzyskania odszkodowania

Prawo do odszkodowania za szkody górnicze mamy zawsze wtedy, gdy występuje związek między powstałym w nieruchomości zniszczeniem a działalnością kopalni. Przesłankami odpowiedzialności zakładu górniczego, które muszą towarzyszyć wnioskowi o odszkodowanie są: ruch zakładu górniczego, czyli prowadzona eksploatacja, powstanie rzeczywistych szkód w nieruchomości oraz związek przyczynowo-skutkowy między działalnością kopalni a powstałymi zniszczeniami, budynku, gruntu lup plonów.

Wniosek o odszkodowanie za szkody górnicze możemy złożyć osobiście, telefonicznie, drogą elektroniczną do zakładu górniczego lub jego następcy prawnego. Jeśli nie można określić osoby odpowiedzialnej za naprawę szkód, odpowiedzialność ta przechodzi na Skarb Państwa. Kopalnia ma trzydzieści dni na zawarcie ugody. Po upływie tego czasu w przypadku braku odpowiedzi na wniosek ze strony zakładu, mamy prawo wszcząć postępowanie sądowe w celu dochodzenia roszczeń.

Zrekompensowanie uszczerbków powstałych w wyniku działań górniczych jest jednorazowe. Nie możemy ubiegać się o odszkodowanie po tym, jak zostało ono przyznane, ale szkoda pozostała nienaprawiona. Możemy za to złożyć wniosek w przypadku, gdy straty zostały naprawione, ale te same obiekty, elementy uległy ponownemu zniszczeniu.

Podziel się