Materiał Partnera Jakie wyróżniamy rodzaje ubezpieczeń?

Jakie wyróżniamy rodzaje ubezpieczeń?

W celu zabezpieczenia się przed następstwami różnych wydarzeń spowodowanych wpisanym w nie ryzykiem, wykupujemy ubezpieczenia. Gwarantują one rekompensatę finansową skutków danego zdarzenia. Ze względu na przedmiot podlegający ubezpieczeniu, można wyróżnić różne ich rodzaje. W ten sposób wyodrębnienia się ubezpieczenia osobowe i majątkowe. Czym charakteryzuje się poszczególne rodzaje ubezpieczeń?

Ubezpieczenia osobowe i majątkowe

Na podstawie kodeksu cywilnego ubezpieczenia dzielimy na osobowe i majątkowe. Ubezpieczenia osobowe mają za cel zapewnienie potrzeb finansowych ubezpieczonego w wyniku określonych w umowie zdarzeń, takich jak na przykład choroba, kalectwo, dożycie określonego wieku, czy śmierć. Natomiast ubezpieczenia majątkowe ochraniają mienie oraz dotyczą odpowiedzialności cywilnej wynikającej z artykułu 821 kodeksu cywilnego. W zależności od ryzyka i przedmiotu ubezpieczenia majątkowe dzielimy na różne rodzaje, wśród nich znajdują się między innymi ubezpieczenia mieszkaniowe. Umowy ubezpieczenia osobowego i majątkowego znacznie różnią się od siebie. Firmy oferujące sprzedaż ubezpieczeń oferują zazwyczaj wszystkie rodzaje ubezpieczeń osobowych i różne typy ubezpieczeń majątkowych.


Ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne

Podział polegający na wyodrębnieniu ubezpieczeń obowiązkowych i dobrowolnych wynika z ustawy o działalności ubezpieczeniowej z dnia 28.07.1990 roku. Pakiet ubezpieczeń obowiązkowych ma szczególny charakter społeczny. Wśród obowiązkowych ubezpieczeń wyróżniamy między innymi odpowiedzialność cywilną osób posiadających pojazdy mechaniczne za szkody wyrządzone ruchem tych pojazdów. Umowę ubezpieczenia dobrowolnego mogą zawrzeć zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne. Samodzielnie wybierają zakres i przedmiot ubezpieczenia. Sprzedaż ubezpieczeń komunikacyjnych zarówno tych obowiązkowych (OC) jak i dobrowolnych to bardzo popularny rodzaj oferowanych ubezpieczeń przez firmy ubezpieczeniowe.

Ubezpieczenia społeczne i gospodarcze

Trzeci podział ubezpieczeń dzieli je na ubezpieczenia społeczne i gospodarcze. Ubezpieczenia społeczne zapewniają pracownikom i członkom ich rodzin pomoc finansową z publicznego funduszu w przypadku zachorowania, niezdolności do pracy lub śmierci. Wśród tego rodzaju ubezpieczeń wyróżniamy ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, a także w razie choroby lub macierzyństwa (chorobowe) i wypadkowe. Ubezpieczenia gospodarcze mogą mieć zarówno formę osobową jak i majątkową. W ich skład wchodzą wszystkiego rodzaje ubezpieczeń oferowanych przez firmy zajmujące się ich sprzedażą, z wyjątkiem ubezpieczeń społecznych.

Warto zdecydować się na zakup różnego rodzaju ubezpieczeń, by zabezpieczyć się finansowo przed skutkami zdarzeń związanych z codziennością i posiadanym majątkiem. PU Inez Agnieszka Dębińska oferuje między innymi kompleksowe ubezpieczenia osobowe, komunikacyjne, mieszkaniowe, podróżne oraz przeprowadza kalkulacje ich kosztów na życzenie klienta

Opracowanie:

PU Inez Agnieszka Dębińska

Bielsko-Biała , I Armii Wojska Polskiego , obok 9

Podziel się