Materiał Partnera Czym są ubezpieczenia komunikacyjne? Co warto o nich wiedzieć?

Czym są ubezpieczenia komunikacyjne? Co warto o nich wiedzieć?

Mało osób wie czym tak naprawdę są ubezpieczenia komunikacyjne OC, AC, NNW, Assistance. Są to jednak najbardziej popularne majątkowe produkty ubezpieczeniowe w Polsce. Polacy chętnie kupują ubezpieczenia komunikacyjne, obejmując swoje samochody i motory ochroną. Dowiedz się, czym tak właściwie są ubezpieczenia komunikacyjne oraz jak możesz z nich skorzystać, kiedy przytrafi Ci się szkoda.

Ubezpieczenie komunikacyjne od kradzieży i zniszczenia - AC

Ten rodzaj polisy zapewni Ci finansowe zadośćuczynienie w przypadku uszkodzenia bądź utraty samochodu oraz jego wyposażenia. Jest to dobrowolne ubezpieczenie, które w odróżnieniu od OC gwarantuje odszkodowanie bezpośrednio Tobie jako osobie, która jest właścicielem pojazdu. Ochroną w ramach AC objęte są szkody które powstałe w wyniku:

  • kradzieży samochodu bądź kradzieży jego części/wyposażenia,
  • zdarzeń losowych, takich jak np. pożaru, wybuchu, zatopienia, działania sił przyrody (np. huraganu, grad), działania czynnika termicznego bądź też chemicznego, pochodzącego z zewnątrz pojazdu,
  • uszkodzenia samochodu przez osoby trzecie, zderzenia się pojazdów, zderzenia ze zwierzętami, innymi osobami lub przedmiotami na zewnątrz samochodu, np. uderzenia w budynek.

Ubezpieczenie Assistance

Ubezpieczenie Assistance gwarantuje wsparcie techniczne oraz całodobową pomoc w przypadku awarii, kolizji lub wypadku. Jest to również pomoc medyczna, a nawet prawna. Dodatkowe usługi świadczone w ramach Assistance komunikacyjnego to:

  • transport kierowcy oraz pasażerów,
  • dostarczenie paliwa do pojazdu,
  • pokrycie kosztów wynajęcia auta zastępczego na czas naprawy.

Ubezpieczenie NNW pasażerów oraz kierowców

To ubezpieczenie zapewnia wypłatę odszkodowania za następstwa nieszczęśliwych wypadków. Przedmiotem tego ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwego wypadku, którego przyczyną mogą być chociażby uszkodzenia ciała, trwałe uszczerbki na zdrowiu, a w najgorszym wypadku - śmierć osoby ubezpieczonej. Możemy kupić ubezpieczenie dla kierowcy  lub kierowcy i pasażerów.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej - OC

Jest to jedyny rodzaj polisy, jaką musimy wykupić obowiązkowo będąc właścicielami samochodu. Zakres ubezpieczenia jest taki sam u wszystkich ubezpieczycieli, a reguluje go Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK. Ubezpieczenie OC gwarantuje nam, że ubezpieczyciel pokryje z Twojej polisy szkody, które wyrządzisz innym uczestnikom ruchu. Ochroną ubezpieczeniową objęte jest mienie, zdrowie oraz życie poszkodowanych w wypadku osób, do którego doszło z Twojej winy. Na rynku możemy znaleźć wiele firm, np. MASON Ubezpieczenia-Finanse Anna Oźminkowska-Jarecka, w której znajdziemy m.in. właśnie doradztwo ubezpieczeniowe. Warto zapoznać się z wszystkimi rodzajami aby wiedzieć, co może nam się przydać.

Opracowanie:

MASON Ubezpieczenia-Finanse Anna Oźminkowska-Jarecka

Koło , Niezłomnych 5B

  • tel. 693 541 964

Podziel się